ฮอร์โมน


พี่โสม . “ฮอร์โมน” .สกุลไทย .39 , 2014 ( พฤษภาคม 2536 ) : 88.

ฮอร์โมน หมายถึง สารที่สร้างจากต่อมไร้ท่อจากร่างกาย ตามปกติต่อมในร่างกายของเราแบ่งได้ 2 พวก คือต่อมมีท่อกับต่อมไร้ท่อ ต่อมมีท่อจะสร้างสารและส่งไปยังส่วนต่างของร่างกายตามท่อ เช่น น้ำตาไปตามท่อน้ำตา น้ำลายไปตามท่อน้ำลาย เหงื่อไปตามท่อเหงื่อ แต่สารที่สร้างจากต่อมไร้ท่อจะซึมเข้าสู่กระแสโลหิตไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
นอกจากนี้ฮอร์โมนยังสร้างจาก เนื้อเยื้อของอวัยวะบางอย่าง เช่น ผนังลำไส้ สร้างฮอร์โมนกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งน้ำย่อยส่งไปยังลำไส้เล็ก และฮอร์โมนกระตุ้นถุงน้ำดี ส่งเข้าลำไส้เล็ก ผนังกระเพาะอาหารสร้างฮอร์โมนกระตุ้นสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหารหลั่งน้ย่อย เมื่อถึงเวลาทานข้าวถ้าไม่ทานน้ำย่อยเหล่านี้จะกัดเนื้อกระเพาะเป็นแผล ทำให้เป็นโรคกระเพาะในที่สุด ไตสร้างฮอร์โมนกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งทำหน้าที่พาออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ตามร่างกาย
โดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545