การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม-ตอนที่3


การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ( ตอนที่ 3 )
ไหม ( Silkworm : Bombyx mori L. )
แหล่งเลี้ยงไหมของไทย
แหล่งเลี้ยงไหมที่สำคัญของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,บุรีรัมย์,นครราชสีมา,สุรินทร์,อุบลราชธานี
หนองคาย,ชัยภูมิ,ศรีษะเกษ,นครพนม,มหาสารคาม,สกลนคร,และกาฬสินธุ์
พันธุ์ไหม
พันธุ์ไหมมีหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีลักษณะดังนี้
1. พันธุ์จีน รังมีลักษณะกลมมีหลายสี เช่นสีเหลือง, ขาว เส้นใยเล็กและเรียบ
2. พันธุ์ยุโรป ลักษณะไข่ หนอน และรังไหม มีขนาดใหญ่ รังไหม
มีสีขาว มีวัฏจักรชีวิตยาว
3. พันธุ์ญี่ปุ่น รังค่อนข้างใหญ่ สีขาว ลักษณะของรังไหมคล้ายเมล็ด
ถั่วลิสง รังอาจมีสีขาวหรือสีเหลือง
4. พันธุ์ไทย รังเล็กบาง มีขี้ไหมมาก ลักษณะรังคล้ายรูปกระสวย
สีเหลืองทอง
พันธุ์ไหมที่เลี้ยงกันในเมืองไทย

กสิกรทั่วๆไปเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองเช่น พันธุ์นางขาว,นางน้ำฯลฯ
ซึ่งเป็นพันธุ์แท้ ให้ผลผลิตและเส้นใยต่ำ แต่ทนทานโรคต่างๆได้ดี เส้นไหมสีเหลืองทอง ในปัจจุบันมีการนำพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์จีนและพันธุ์ญี่ปุ่น มาเลี้ยงปรากฎ
ว่าเลี้ยงได้ผลดีสำหรับกสิกรที่มีอุปกรณ์และโรงเลี้ยงที่ทันสมัยและได้รับการอบรมการเลี้ยงไหมแผนใหม่กสิกรที่เลี้ยงแบบพื้นบ้านจะเลี้ยงไม่ได้ผล เพราะเลี้ยงยากกว่าพันธุ์
พื้นเมือง
ที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เล่ม 7โดย : นาง สมพิศ เจือเพชร, รร.ศรีพฤฒา 100/600 แขวงสะพานสูง ประเวศ กรุงเทพ 10250, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545