ปลาพะยูน


ชื่อสามัญ Dugong
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dugong dugon
พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล ลำตัวอ้วนกลม มีเต้านม 2 ข้าง น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม มี รยางค์ ( ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต เช่น แขน ขา ) 1 คู่อยู่ที่ส่วนอก เป็นแผ่นแบนๆ คล้ายใบพาย ไม่มีนิ้ว หางแผ่ออกเป็น 2 แฉก ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร เมื่ออายุประมาณ 9 ปี จะผสมพันธุ์และตั้งท้องนาน 12-14 เดือน มีลูกคราวละ 1 ตัว พะยูนมีชื่อเรียกต่างๆกันคือ เงือก วัวทะเล หมูน้ำ ในประเทศไทยพบได้ที่อุทยานแห่งชาติ หาดเจัาไหม หรือที่ เกาะลิบง จังหวัดตรัง

เข้าถึงได้จาก http://www.thai.to/pungporn/animal/page2.htm


โดย : นางสาว Laddaporn ngamthura, klonglong, วันที่ 1 มีนาคม 2545