ต้นนนทรี

ต้นนนทรี
Peltophorum pterocarpun ( DC.) K. Heyne
ไม้ต้นสูง 8-25 เมตร เรือนยอดเป็นทรงกลมคล้ายรูปร่ม ผลัดใบ เปลือกสีเทา หรือสีเทาปนดำ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามเป็นคู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ ปลายใบทู่โคนใบสอบ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อตั้ง ผลเป็นฝักแบนรีเกลี้ยง ปลายและโคนสอบแหลม เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลถึงดำ เมล็ดแบนเรียงตามยาวของฝัก ขึ้นได้ดีในดินทั่วไปที่มีความชื้นปานกลาง ผลแก่ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม-มีนาคม พบมากบนถนน นราธิวาสราชนครินทร์ 869 ต้น สุขาภิบาล 1 800ต้น เป็นต้นไม้ประจำหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และคนอื่นๆ. ต้นไม้บนถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543.โดย : นางสาว yaowaret chaleekron, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 25 มีนาคม 2545