ต้นกระทิง

 

 

ต้นกระทิง

Calophyllum inophyllum L .

ไม้ต้นสูง 5-18 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมและหนาทึบ ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลปนเทา ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวนวล ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมเย็น ออกเป็นช่อ ผลกลมรีถึงค้อนข้างกลมมี 1 เมล็ด พบทั่วไปตามป่าชายหาด ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วทุกภาคของประเทศไทย ชอบขึ้นในดินปนทราย ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ให้ดอกเมื่ออายุ 3-5 ปี ออกดอกเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พบมากบนถนน ฉลองกรุง 625 ต้น

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และคนอื่นๆ. ต้นไม้บนถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543.

 


โดย : นางสาว yaowaret chaleekron, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 25 มีนาคม 2545

ต้นกระทิง
ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific Name ):Calphyllum inophyllum L.
ชื่อวงศ์ ( Family Name ):GUTTIFERAE
ชื่อสามัญ(Common Name ):Alexandrian Laurel, Indian Laurel
ชื่ออื่นๆ ( Other Name ):กากะทิง(ภาคกลาง) ทิง(กระบี่) เนาวกาน(น่าน) สารภีทะเล(ประจวบคีรีขันธ์)
ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 6-20 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ ลำต้นมักคดงอ
เปลือกสีน้ำตาลปนเทาค่อนข้างเรียบ ทุกส่วนมียางสีเหลืองอมเขียว
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-6 เซนติเมตร ปลายใบกลมหรือเว้าเล็กน้อย
โคนใบสอบ ใบหนาแข็ง เส้นใบถี่และขนานกัน (ใบคล้ายสารภี แต่ใหญ่กว่า ใบเป็นมัน และเส้นใบขนานกัน
เห็นชัดกว่า)
จุดเด่นของดอก ช่อดอกสีขาว ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมี 6-10 ดอก
ก้านดอกสีขาวยาว 2-2.5 เซนติเมตร มีกลีบดอก 5-6 กลีบ รูปไข่ปลายแหลม กลีบดอกงองุ้มโค้งเข้าหากัน
มีเกสรเพศผู้สีเหลืองเข้มจำนวนมาก ช่วยเน้นให้ดอกมีสีเด่นชัดเจน ดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร
เมื่อใกล้โรยเกสรเพศผู้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ดอกบานไม่พร้อมกัน ดอกตูมมักอยู่ที่ปลายช่อดอก เมื่อบานเต็ม
ที่กลีบดอกจะบานแผ่โค้งออก มีกลิ่นหอมออกดอกตลอดปี
ผล เป็นรูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวและเมื่อแก่สีน้ำตาล แห้ง ผิวย่น แต่ละผลมี
1
เมล็ด
การขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยง
ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด จะได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี เป็นไม้ที่ทนต่อไอน้ำเค็ม
และลมทะเล จึงนิยมปลูกตามบ้านพักริมทะเล
การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับโชว์ทรงพุ่ม ไม้ให้ร่มเงาตามริมถนนและในแปลงกลางแจ้งทั่วไป มีดอกหอม
มีเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ติดต่อที่อีเมล์หรือ085-1818772