ว่านตีนตะขาบ

ว่านตีนตะขาบ Euphorbiaceae
ว่านตีนตะขาบเป็นว่านที่มีลำต้นหรือหัวขนาดเล็กลำต้นเป็นข้อถี่ๆ มีใบออกติดต่อกันเป็นปีกทั้งสองข้างตั้งแต่โคนถึงยอด ใบสั้น ปลายใบแหลม ใบช่างล่างจึงปรากฏลำต้นให้เห็น ทั้งต้นและใบมีสีเขียวเข้ม
มีสรรพคุณในทางสมุนไพร ใช้ต้นกับใบโหลกผสมเหล้าโรง เอากากพอกเป็นยาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย น้ำใชทาแก้ฟกช้ำและหยอดหูแก้หูเป็น้ำหนวก
ควรปลูกในดินปนทราย

ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์.ไม้ประดับในประเทศไทย กรุงเทพฯ:อเมรินทร์การพิมพ์,2524โดย : นางสาว noi soungsupap, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 7 เมษายน 2545