ไฟลัมคอร์ดาตา

 

 

ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)

สัตว์ในไฟลัมนี้เป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการทางด้านรูปร่างและระบบอวัยวะมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์

จึงมีรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ มีระบบสรีระแตกต่างกันไปตามสภาพที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต

โดยทั่วไปสัตว์ในไฟลัมนี้จะมีขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ทั่วไปทั้งในน้ำจืด ทะเล และบนบก ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่าง

โครงสร้างของระบบอวัยวะต่างกันมากมาย แต่ก็มีลักษณะเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะ

1. มีแท่งโนโตคอร์ดอยู่ทางด้านหลังของร่างกาย จะมีอยู่เฉพาะระยะตัวอ่อนหรือมีตลอดชีวิตก็ได้

2. มีเส้นประสาทเป็นแท่งกลวงอยู่ด้านหลัง

3. มีหางอยู่ด้านซ้ายของทวารหนัก

4. มีช่องเหงือกที่ผนังฟาริงซ์ ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต

5. มีหัวใจอยู่ทางด้านท้อง มีเส้นเลือดด้านหลังและด้านท้อง ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นแบบปิด

6. ท่อทางเดินอาหารเป็นแบบสมบูรณ์

7. มีโครงร่างค้ำจุนร่างกายอยู่ภายในตัว อาจเป็นกระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อนก็ได้

 

 

 

ไฟลัมนี้แบ่งได้ดังนี้

- กลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เรียกว่า โปรโตคอร์เดตหรือพวกที่ไม่มีกระโหลกหุ้มศรีษะ

- กลุ่มที่มีกระดูกสันหลัง เรียกว่า เวอร์ทิเบตหรือพวกที่มีกระโหลกหุ้มศรีษะ

กลุ่มโปรโตคอร์เดต (Group Protochordate)

- Subphylum Urochordata ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม

- Subphylum Cephalochordata ตัวอย่างเช่น แอมฟิออกซัส

กลุ่มเวอร์ทิเบต (Group vertebrate)

1. คลาสแอคนาธา (Class Agnatha) เป็นพวกปลาไม่มีขากรรไกร ตัวอย่างเช่น ปลาปากกลม

2. คลาสคอนดริคไธอิส (Class Chondrichthyes) เป็นปลาที่มีกระดูกอ่อน เห็นช่องเหงือกชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาฉนาก ปลาโรนัน ปลากระต่าย

3. คลาสออสตริคไธอิส (Class osteichthyes) เป็นปลากระดูกแข็ง ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้ม

ปิดเหงือก ตัวอย่างเช่น ปลากระดูกแข็ง

4. คลาสแอมฟิเบีย (Class Amphibia)เป็นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวอย่างเช่น ซาลามานเดอร์ กบ คางคก

เป็นต้น

5. คลาสเรพทีเรีย (Class Reptilia) เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์บกที่แท้จริง ออกลูกเป็นไข่ ตัวอย่าง

เช่น งู ตุ๊กแก เป็นต้น

6. คลาสเอวีส (Class Aves) มีขน มีปีก ปากไม่มีฟันต้องใช้กึ่นในการบดอาหาร ปอดมีถุงลม ตัวอย่างเช่น

นกทุกชนิด

7. คลาสแมมมาเรีย (Class Mammalia) เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลือดอุ่น ตัวอย่างเช่น ตัวเม่น

นิ่ม นิ่มเกล็ด นางอาย ช้าง เป็นต้น

 

 

 


โดย : นาย วิทยา เจริญงามทรัพย์, โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วันที่ 16 เมษายน 2545