ปูตัวแบน

ปูตัวแบน Flttened Crab
ลำตัวราบกับพื้น กระดองเป็นรูปไข่ที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง ด้นหน้าของกระดองระหว่างตาเป็นรูปโค้ง หนวดคู่ที่สองยาวมาก ก้ามหนีบทั้งสองใหญ่มากและเบน บริเวณขอบในของข้อที่ 4 มีรอยหยักเป็นรูปฟันเลื่อย ขาเดินมีขนาดสั้น ขนาดความกว้างของกระดองประมาณ 1 เซนติเมตร พื้นผิวลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมเขียว ระหว่างข้อต่อของก้ามหนีบมีสีแดง
อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินโดยเกาะแนบกัฐก้นหินหรือแทรกตัวตามรอยแตกของรากไม้ในป่าชายเลนที่มีความชุ่มชื้นบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วไป

สุรินทร์ มัจฉาชีพ.สัตว์ชายฝั่งทะเลไทย.กรุงเทพฯ:


โดย : นางสาว noi soungsupap, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 19 เมษายน 2545