ใบกระท่อม

 

ใบกระท่อม ( MITRAGYNA SPECIOSA )

กระท่อมเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดค่อนข้างขนาดใหญ่ มีชื่อเป็นทางการอย่างสวยหรูว่ามินตราจินา สเปซิโอซา ( MITRAGYNA SPECIOSA )

ต้นกระท่อมเป็นต้นไม้พื้นเมืองในแถบเอเซียอาคเนย์ พบมากในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย มีพบบ้างในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาะบอร์เนียว

ในใบกระท่อมนั้นมีสารมินตราจินีน ( MINTRAGYNINE ) อยู่ สารตัวนี้เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ( ALKALOID ) เหมือนสารฝิ่น ในตำหรับยาแผนโบราณ

ของไทยได้ใช้ใบกระท่อมรักษาโรคท้องร่วง ทั้งยังรักษาคนที่อดฝิ่นได้ด้วย

ใบกระท่อมมีคุณสมบัติไปกระตุ้นสมองส่วนกลางได้ เรียกว่าทำหน้าที่คล้ายยาม้าแอมเฟตามีนอ่อนๆนั่นเอง

เมื่อเสพใบกระท่อมแล้วจะทำให้ไม่ปวดเมื่อยตามสรรพางค์กาย

ดังนั้น ชาวบ้าน ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา และกรรมกรที่ใช้แรงงานหนัก จึงต้องพึ่งใบกระท่อมกัน เพราะมันทำให้มีกำลังวังชา ว่องไว คล่องแคล่ว มุมานะจะทำแต่งานอย่างเดียว

สมัยหนึ่งจึงมีคนติดใบกระท่อมกันมาก ถึงกับรัฐบาลต้องประกาศให้ใบกระท่อมเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ใครมีในครอบครองถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกลงโทษตามตัว

บทกฎหมายต่อไป

 

ทรงเกียรติ ปิยะกะ. ยิ้มสู้เรียนรู้ยาเสพติด. กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.