ฟองน้ำ (Sponge)


ฟองน้ำ(Sponge)
ฟองน้ำ เป็นสัตว์ที่เกาะนิ่งกับอยู่กับที่ มีลำตัวเป็นรูพรุน ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยระบบท่อน้ำให้น้ำไหลผ่านลำตัว มีโครงร่างค้ำจุนร่างกายเป็นหนามที่เรียกว่า สปิคุล (spicule) หรือเส้นใยสปองจิน (spongin)
ฟองน้ำบางชนิดมีขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง อาจมีผิวขรุขระอันเนื่องมาจาก
สปิคุลยื่นออกมาบริเวณผิว หากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับฟองน้ำ จะทำให้เกิดรอยผื่นแดงบวม และมีอาการคันได้ การป้องกันอันตรายจากฟองน้ำ คือการหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสฟองน้ำขนาดใหญ่ตามแนวปะการัง เช่นฟองน้ำครกเป็นต้น

ฟองน้ำครก อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ลำตัวมีหนามหรือสปิคุล เป็นโครงร่างค้ำจุน หากร่างกายของเราไปสัมผัส จะทำให้เกิดอาการผื่นคัน เนื่องจากสปิคุลขนาดเล็กแทงเข้าสู่ผิวหนัง
แต่หากเป็นความบังเอิญที่ไม่ได้ระมัดระวังทำให้สัมผัสกับฟองน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้น คือการทำให้สปิคุลของฟองน้ำหลุดออกไปโดยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำส้ม
(กรดน้ำส้ม 5 %) เป็นเวลา 15-30 นาที วันละ 3-4 ครั้ง หรือใช้ยาทาจำพวกแอนตีฮีสตามีน บรรเทาอาการผื่นคันได้

ที่มา : เรียบเรียงจากหนังสือ รศ.สุรินทร์ มัจฉาชีพ เรื่อง สัตว์ทะเลที่มีพิษและเป็นอันตราย
โดย : นาย ธีระ โอ่งวัลย์, อุตรดิตถ์ดรุณี, วันที่ 22 เมษายน 2545