กุ้งดีดขัน

ลักษณะทั่วไป เป็นสัตว์จำพวกกุ้งขนาดเล็ก ลำตัวใส ส่วนหัวมีขนาดใหญ่เรียวเล็กลงไปถึงหาง นัยน์ตาเล็กและมีหนวดยาว ขาเดินคู่แรกเป็นก้ามหนีบ ข้างขวามีขนาดใหญ่กว่าข้างซ้าย สามารถดีดทำเสียงดังป๊อก – ป๊อก เมื่อนำกุ้งชนิดนี้ใส่ในขัน แล้วใช้ขนไก่หรือก้านไม้เล็ก ๆ แหย่บริเวณก้ามหนีบ กุ้งจะใช้ก้ามหนีบขบกันทำให้เกิดเสียงดัง ชาวบ้านจึงเรียกว่ากุ้งดีดขัน สีของลำตัวทั่วไปเป็นสีน้ำตาลอมเขียว ก้ามอันใหญ่มีสีเขียวอมฟ้า ขาเดินมีสีแดงอมส้ม ถิ่นอาศัย พบอาศัยอยู่ในซอกหินตามชายทะเลทั่วไป และบางทีก็เข้าไปอาศัยอยู่ในรู ตามบ่อ ลำคลองที่มีน้ำจืดแถบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก สาหร่ายและอินทรีย์วัตถุ ขนาด ความยาวประมาณ 3-5 ซม. ประโยชน์ เลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามและใช้ทำเป็นเหยื่อตกปลา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2535.
โดย : นางสาว จุฑาวรรณ เกตุมณี, ripw.klongluang pathumthani 13180, วันที่ 27 เมษายน 2545