จิก

จิก
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่ออื่น จิกน้ำ จิกนา กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) ไม้ตอง (พายัพ) ประคงคา
ลักษณะ
จิกเป็นพืชในวงศ์ Lecythidaceae มี 3 ชนิด จิกโดน (จิกข้างหรือกระโดน) จิกน้ำ (จิกนา กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ ไม่ตอง ประคงคา) และจิกโหนอน (จิกเหานอน หรือนิทราตลอดกาล)
จิกน้ำ เป็นไม้ยืนขนาดเล็กสูงประมาณ 5 – 13 เมตร ใบใหญ่ยาวเรียวคล้ายชมพู่ ใบโตประมาณ 3 นิ้วมือ ยอดอ่อนมีสีชมพูปนเขียว ดอกออกเป็นช่อห้อยยาว เกสรสีแดงปลายมีสีเหลือง
แหล่งที่พบ
จิกน้ำ ขึ้นตามพื้นที่ราบ ตามสวน ไร่นา
การขยายพันธุ์
ใช้เมล็ดขยายพันธุ์ ไม่นิยมปลูกจะขึ้นตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมีผู้ปลูกจิกตามบ้านเป็นไม้ประดับ เพราะดอกที่ห้อยระย้าสวยงาม
การบริโภคและสรรพคุณ
ยอดอ่อนและดอกของจิก ใช้กินเป็นผักสด ผักจิ้ม มีรสมันปดฝาดภายใต้นิยมใช้กันกับขนมจีน
จิกมีสรรพคุณทางสมุนไพรโดยเนื้อไม้เป็นยาขับฤดูขาว เมล็ดแก้แน่นท้อง เป็นต้น
การตลาดยอดจิกกำละ 2 บาท

ลั่นทม ดอนจวบทรง. ผักพื้นบ้าน(ภาคใต้). ทางเลือกในการผลิตและการบริโภค. กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก,2537.โดย : นางสาว duangjai natrsodkig, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 28 เมษายน 2545