เถาคัน

เถาคัน
(Treebine)
Vitis trifolia.
Cissus carnasa Roxb.
Parthenocissus vitacea Aitch

ชื่ออื่น เถาคันแดง
ลักษณะ
เถาคันเป็นไม้เถาเลื้อยในวงศ์ Vitidaceae ชอบเลื้อยพันต้นไม้อื่น ใบย่อยชุดหนึ่งมี 3 ใบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย กว้าง 1 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 3.5 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม เป็นมันเรียบ ดอกเป็นช่อสีขาว ผลดิบมีสีเขียวเมื่อสุกเป็นสีดำ ผิวเป็นมันเรียบ ภายในมีน้ำเมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะคัน ผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 – 2 เซนติเมตร
แหล่งที่พบ
เถาคันพบทั่วไปตามที่รกร้าง และตามป่าเบญจพรรณ
การขยายพันธุ์
แยกเอาต้นอ่อนจากกอเดิมไปปลูก หรือเพาะเมล็ด
การบริโภคและสรรพคุณ
ผลอ่อนใช้ใส่น้ำพริก ให้รสชาติขมเล็กน้อย และใช้แกงส้ม
เถา ใช้ปรุงเป็นยาต้มรักษาโรคกษัย คลายเส้น ขับลม ขับเสมหะ ฟอกเลือด รักษาอาการฟกช้ำภายใน
การตลาด
ขายเป็นถ้วย (กระป๋องนม) ถ้วยละประมาณ 2 – 3 บาท หรือมัดเป็นช่อละ 2 – 3 บาท เช่นกัน

ลั่นทม ดอนจวบทรง. ผักพื้นบ้าน(ภาคใต้). ทางเลือกในการผลิตและการบริโภค. กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก,2537.โดย : นางสาว duangjai natrsodkig, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 28 เมษายน 2545