ต้นลำดวน

ต้นลำดวน
Melodorum fruticosum Lour.
มีความสูงประมาณ 3-10 เมตร เรือนยอดรูปกรวย หนาทึบ ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีนำตาล เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปรีหรือรูปหอก ปลายแหลมโคนสอบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบเกลี้ยงหลังใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ท้องใบอ่อนกว่า หรือสีเขียวนวล ดอกเดี่ยว สีเหลืองนวลกลิ่นหอม ออกดอกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ปลูกเป็นต้นไม้ประดับทั่วประเทศ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และการตอนกิ่ง ออกดอกเดือนตุลาคม พบมากบนถนน เดโช 8 ต้น มหาราช 6 ต้น นเรศ 1 ต้น เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด ศรีสะเกษ

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และคนอื่นๆ. ต้นไม้บนถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543โดย : นางสาว yaowaret chaleekron, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 28 เมษายน 2545