ปลาเหาฉลาม หรือปลาติด

ปลาเหาฉลามหรือปลาติด Shark Sucker
ลำตัวคอนข้างกลม เรียวยาวจากหัวไปหาง มีตากลอกกลิ้งชำเลืองดูได้โดยรอบ ส่วนหัวแบนและมีแผ่นดูดเกาะ รูบไข่ที่เปลี่ยนแปลงมาจากครีบหลังขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวประมาฯ 1 ใน4 ของลำตัว ประกอบด้วยซี่ตามขวางจำนวน 22-27 คู่ ริมฝีปากล่างโค้งเข้าหากันเป็นรูปแหลม ครีบหลังอันที่สองเมื่อคลี่ออกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมรับกับครีบทวาร ครีบหูอยู่ทางด้นข้างของลำตัวและมีครีบหางตัดตรง ขนาดความยาวลำตัวจากหัวจรดหางประมาณ 60 เซนติเมตร พื้นผิวลำตัว ประกอบด้ยเกล็ดแบบกลม ขนาดเล็ก สีเทาและมีลายคาดสีดำตามยาวทางด้านข้างของลำตัว
ปกติมักชอบเกาะติดอยู่กับฉลาม กระเบนเรหู หรือเต่า ทะเล เมื่อนำมาเลี้ยงในตู้ที่ไม่มีปลาใหญ่กว่าให้เกาะติดกับกระจกของตู้เลี้ยง ปลาเหาฉลามชนิดนี้พบอยู่ทั่วไปในน่านน้ำไทย

สุรินทร์ มัจฉาชีพ.สัตว์ชายฝั่งทะเลไทย.กรุงเทพฯ:แพร่พิทยา,2532โดย : นางสาว noi soungsupap, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 4 พฤษภาคม 2545