เหตุใดก่อนฝนตกจึงร้อนอบอ้าว?

เหตุใดก่อนฝนตกจึงร้อนอบอ้าว?

ก่อนฝนตก เป็นระยะของการตั้งเค้าฝน มีการแปรปรวนทางพลังงาน ความร้อน เพราะการเปลี่ยนสถานะของสสารอย่างหนึ่งนั้น จำเป็นต้องคายหรือใช้ความร้อน การที่เมฆจะกลายเป็นหยาดฝนจะคายความร้อนออกมามาก เมื่อความร้อนนั้นแผ่มาถึงพื้น ความร้อนจะกระจายกลับขึ้นไปอีก ปะทะเข้ากับเมฆข้างบนอีก ไหนเมฆจะคายความร้อนออกมามาก ไหนความร้อนจะคั่งระหว่างเมฆกับพื้นดิน จึงทำให้ความอบอ้าวเพิ่มขึ้นมากมาย และจะเป็นทำนองนี้เสมอ


จาก...หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ของ อำนาจ เจริญศิลป์โดย : นางสาว อภิญญา นนทะภา, โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ ซ.จ รัญ 62 ถ.จรั ญ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ, วันที่ 11 พฤษภาคม 2545