การทำกรอบรูปจากเปลือกหอย

 

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดานอัดหรือไม้อัด

2. เปลือกหอย

      

 

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดานอัดหรือไม้อัด

2. เปลือกหอย

3. ทรายขาวละเอียด

4. สีย้อมผ้า,สีน้ำ

5. กาวลาเท็กซ์

6. แลกเกอร์

7. ตัวน๊อต หรือตะปู

8. น้ำยา ,โซดาไฟ,น้ำกรด

 

เครื่องมือในการทำ

1. ปีนกาว

2. สว่าน

3. เลื่อยฉลุ

4. แปลงทาสี

5. เครื่องเจียรหรือกระดาษทราย

 

ขั้นตอนการเตรียมเปลือกหอย

นำเปลือกหอยที่ได้มาคัดเลือกขนาดตามชนิดของเปลือกหอย แล้วนำมาแช่ด้วยน้ำยา และโซดาไฟประมาณ 2-3 วัน แล้วแต่ขนาด หรือชนิดของเปลือกหอยถ้าเปลือกหอยมีขนาดเล็กหรือบอบบางก็แซ่ไม่นาน แต่ถ้าเป็นเปลือกหอยที่มีขนาดใหญ่หรือสกปรกมากก็จะแช่นานหน่วย หลังจากแซ่น้ำโซดาเสร็จแล้วก็นำไปแช่ด้วยน้ำกรดอีกครั้งหนึ่ง ประมาณ 1 วัน เปลือกหอยที่ได้ก็จะมีความขาวสะอาด หลังจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปตากแห้งให้แห้ง ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการเตรียมเปลือกหอยแล้ว จากนั้นก็พร้อมที่จะนำไปประดิษฐ์บนกรอบรูปได้เลย

 

การเตรียมกรอบรูป

นำไม้อัดมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอื่น ๆ ที่เราต้องการ การจัดเตรียมไม้อัดแต่ละกรอบต้องเตรียมไว้ 2 กรอบ กรอบแรกใช้เลื่อยฉลุหรือเลื่อยเจาะ เจาะให้เป็นรูอาจเจาะเป็นรูปหัวใจหรือรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ จากนั้นก็จะได้กรอบรูปตามที่ต้องการ อีกกรอบหนึ่งไม่ต้องเจาะแต่ให้ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอื่น ๆที่เราต้องการแล้วนำกรอบรูปแผ่นที่ 2 มาซ้อนกับกรอบแรก จากนั้นก็ใช้กาวติดเข้าด้วยกันตกแต่งด้านหลังนำโดยนำน๊อตมาติดเป็นตัวสำหรับล๊อกหรือติดขาตั้งหรือแควน ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการเตรียม

การเตรียมทรายขาว

นำทรายขาวมาล่อนให้ละเอียดแล้วตากแดดให้แห้ง จากนั้นก็นำมาย้อมสีแล้วนำไปตากให้แห้งอีกครั้ง แค่นี้ก็พร้อมที่จะนำมาใช้ได้

 

ขั้นตอนการทำกรอบรูปจากเปลือกหอย

1. นำกรอบรูปที่ได้มาทาสีบริเวณขอบด้านใน แล้วทากาวบริเวณกรอบรูปหลังจากนั้น

2. ใช้ทรายขาวโรยบริเวณกรอบรูปที่ทากาวแล้ว ตามสีที่ต้องการ

3. นำกรอบรูปที่ทากาวและโรยด้วยทรายแล้วไปตากให้แห้ง หลังจากนั้นก็นำมาตกแต่งกรอบให้สวยงามโดยอาจเขียนเป็นตัวหนังสือหรือวาดรูปต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

4. ใช้กาววาดรูปหรือเขียนบทความแล้วใช้ทรายโรยทับอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รูปภาพหรือตัวหนังสือที่สวยงาม

5. นำเปลือกหอยที่เตรียมไว้มาตกแต่งบนกรอบรูปตามทีต้องการ เช่นอาจทำเป็นรูปดอกไม้หรือรูปสัตว์ประเภทต่าง ๆ ตามที่ต้องการซึ่งในการตกแต่งนี้ต้องใช้กาวติด กาวที่นำมาติดต้องเป็นกาวแท่งและใช้ปืนกาวในการทา หลังจากตกแต่งตามความต้องการแล้วก็นำไปตากแห้ง

6. นำกรอบรูปที่ประกอบเสร็จแล้วมาทาด้วยแล็กเกอร์เพื่อให้เกิดความมันวาว แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการทำ กรอบรูปแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

 

 

4. สีย้อมผ้า,สีน้ำ

5. กาวลาเท็กซ์

6. แลกเกอร์

7. ตัวน๊อต หรือตะปู

8. น้ำยา ,โซดาไฟ,น้ำกรด

 

เครื่องมือในการทำ

1. ปีนกาว

2. สว่าน

3. เลื่อยฉลุ

4. แปลงทาสี

5. เครื่องเจียรหรือกระดาษทราย

 

ขั้นตอนการเตรียมเปลือกหอย

นำเปลือกหอยที่ได้มาคัดเลือกขนาดตามชนิดของเปลือกหอย แล้วนำมาแช่ด้วยน้ำยา และโซดาไฟประมาณ 2-3 วัน แล้วแต่ขนาด หรือชนิดของเปลือกหอยถ้าเปลือกหอยมีขนาดเล็กหรือบอบบางก็แซ่ไม่นาน แต่ถ้าเป็นเปลือกหอยที่มีขนาดใหญ่หรือสกปรกมากก็จะแช่นานหน่วย หลังจากแซ่น้ำโซดาเสร็จแล้วก็นำไปแช่ด้วยน้ำกรดอีกครั้งหนึ่ง ประมาณ 1 วัน เปลือกหอยที่ได้ก็จะมีความขาวสะอาด หลังจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปตากแห้งให้แห้ง ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการเตรียมเปลือกหอยแล้ว จากนั้นก็พร้อมที่จะนำไปประดิษฐ์บนกรอบรูปได้เลย

 

การเตรียมกรอบรูป

นำไม้อัดมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอื่น ๆ ที่เราต้องการ การจัดเตรียมไม้อัดแต่ละกรอบต้องเตรียมไว้ 2 กรอบ กรอบแรกใช้เลื่อยฉลุหรือเลื่อยเจาะ เจาะให้เป็นรูอาจเจาะเป็นรูปหัวใจหรือรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ จากนั้นก็จะได้กรอบรูปตามที่ต้องการ อีกกรอบหนึ่งไม่ต้องเจาะแต่ให้ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอื่น ๆที่เราต้องการแล้วนำกรอบรูปแผ่นที่ 2 มาซ้อนกับกรอบแรก จากนั้นก็ใช้กาวติดเข้าด้วยกันตกแต่งด้านหลังนำโดยนำน๊อตมาติดเป็นตัวสำหรับล๊อกหรือติดขาตั้งหรือแควน ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการเตรียม

การเตรียมทรายขาว

นำทรายขาวมาล่อนให้ละเอียดแล้วตากแดดให้แห้ง จากนั้นก็นำมาย้อมสีแล้วนำไปตากให้แห้งอีกครั้ง แค่นี้ก็พร้อมที่จะนำมาใช้ได้

 

ขั้นตอนการทำกรอบรูปจากเปลือกหอย

1. นำกรอบรูปที่ได้มาทาสีบริเวณขอบด้านใน แล้วทากาวบริเวณกรอบรูปหลังจากนั้น

2. ใช้ทรายขาวโรยบริเวณกรอบรูปที่ทากาวแล้ว ตามสีที่ต้องการ

3. นำกรอบรูปที่ทากาวและโรยด้วยทรายแล้วไปตากให้แห้ง หลังจากนั้นก็นำมาตกแต่งกรอบให้สวยงามโดยอาจเขียนเป็นตัวหนังสือหรือวาดรูปต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

4. ใช้กาววาดรูปหรือเขียนบทความแล้วใช้ทรายโรยทับอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รูปภาพหรือตัวหนังสือที่สวยงาม

5. นำเปลือกหอยที่เตรียมไว้มาตกแต่งบนกรอบรูปตามทีต้องการ เช่นอาจทำเป็นรูปดอกไม้หรือรูปสัตว์ประเภทต่าง ๆ ตามที่ต้องการซึ่งในการตกแต่งนี้ต้องใช้กาวติด กาวที่นำมาติดต้องเป็นกาวแท่งและใช้ปืนกาวในการทา หลังจากตกแต่งตามความต้องการแล้วก็นำไปตากแห้ง

6. นำกรอบรูปที่ประกอบเสร็จแล้วมาทาด้วยแล็กเกอร์เพื่อให้เกิดความมันวาว แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการทำ กรอบรูปแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึก