การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งต่อยังโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
1. เพื่อช่วยชีวิต
2.ลดความรุนแรง ภาวะไม่พึงประสงค์ เพื่อป้องกันความพิการ
3.บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิม
การปฐมพยาบาลที่ดี ผู้ช่วยเหลือควรให้การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว นุ่มนวลและต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้บาดเจ็บ ควรได้รับการปลอบประโลมและให้กำลังใจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยโดย : นาง พิกุล เทพพิพิธ, โรงเรียนนารีนุกูล, วันที่ 27 พฤษภาคม 2545