อุณหภูมิโลก


ปี 2544 อุณหภูมิโลกสูงขึ้นมากเป็นอันดับ สอง
เจ้าหน้าที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แจ้งว่า ปีพ.ศ.๒๕๔๔ ถือเป็นปีที่ อุณหภูมิโลก สูงขึ้นเป็นอันดับที่สอง รองจากเมื่อ ครั้งที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๑ และเชื่อว่า แนวโน้มของ สภาวะอากาศ ที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะยังคงต่อเนื่องต่อไป ปีนี้ยังถือได้ว่า เป็นปีที่ ๒๓ ซึ่งอุณหภูมิของโลก สูงกว่าระดับมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นอุณหภูมิ เฉลี่ยระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๔–๒๕๓๓ โดยอุณหภูมิ เฉลี่ยของปีนี้ ถือได้ว่า สูงขึ้นมากที่สุด เป็นประวัติการณ์ รองจากปี พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นปีที่ โลกมีอุณหภูมิ เฉลี่ยสูงที่สุด อันเป็นผลมาจาก ปรากฏการณ์ลานินญา หรือปรากฏการณ์ที่ อุณภูมิของ พื้นผิวมหาสมุทร แปซิฟิกอุ่นขึ้น อย่างผิดปกติ เคน เดวิดสัน ผู้อำนวยการ โครงการสภาวะอากาศโลก ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แถลงว่า แนวโน้มที่โลก มีอุณหภูมิสูงขึ้นในปีนี้ จะยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่ ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า จากสถิติที่ผ่านมา จะพบว่า อุณหภูมิของโลก จะมีอัตราเฉลี่ย ที่สูงกว่าระดับปกติ อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ทศวรรษที่ ๑๙๘๐ การเพิ่มสูงขึ้น ของอุณหภูมิโลกนั้น เป็นไปอย่างช้าๆ แต่ในอนาคต มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว จากความผันแปร ของสภาวะแวดล้อมโลก เช่น การเกิดอุกภัย ความแห้งแร้ง และความแปรปรวน ของอุณภูมิ อย่างไรก็ดี แม้จะเกิดปรากฏการณ์ ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่บางพื้นที่ของโลกก็อาจจะยังคง ต้องเผชิญกับ สภาพอากาศหนาวเย็นรุนแรง ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้น ในช่วงฤดูหนาว ในรัสเซียเมื่อปีที่แล้วโดย : นาย วิชิตย์ อินมูล, น้ำริดวิทยา, วันที่ 2 มิถุนายน 2545