การใช้ยาในเด็ก


การใช้ยาในเด็ก

ร่างกายของเด็ก มีอวัยวะต่าง ๆ ที่กำจัดยาออกกจากร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อให้ยาแก่เด็กแล้ว เด็กจะสนองตอบต่อยาเร็วกว่าผู้ใหญ่มาก ดังนั้นการให้ยาในเด็กต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากไม่มีความรู้แล้วไม่ควรใช้ยาเองโดยเด็ดขาด
เคล็ดไม่ลับในการให้ยาในเด็ก
1. ไม่ควรผสมยาไปกับนมทั้งขวดเพราะเด็กอาจจะได้ยาไม่ครบ ถ้าไม่ดูดนมจนหมดขวดถ้ายามีรสขมและเด็กกินยายาก ข้อแนะนำคือผสมน้ำหวานหรือน้ำเชื่อม
2. ระหว่างเด็กไปโรงเรียนและต้องกินยาควรนำยาไปฝากไว้กับคุณครูเพื่อให้ครูเป็นผู้ให้ยาแก่เด็ก
3. กรณีที่ใช้ยาในเด็กเป็นยาน้ำควรใช้ช้อนตวงยาโดยเฉพาะ หากไม่มีช้อนตวงยาให้กะดังนี้ โดยใช้ช้อนที่ชงกาแฟหรือโอวัลตินจะมีความจุประมาณครึ่งหนึ่งของช้อนตวงยา ถ้ากำหนดให้กินยา 1 ช้อนชาก็ต้องใช้ช้อนชงกาแฟ 2 ช้อน เป็นต้น
4. ถ้าเด็กกินยาเม็ดได้ ก็ควรให้กินยาเม็ดเพราะยาเม็ดราคาถูกกว่ายาน้ำและพกพาสะดวกกว่า
ความหมายการตวงยา
หนึ่งช้อนชา มีความจุ 5 ซี.ซี หรือ 5 มล.
½ ช้อนชา ความหมายคือ ครึ่งช้อนชา ส่วนใหญ่แล้วช้อนตวงยาจะมีขีดแบ่งครึ่งอยู่แล้ว
¾ ช้อนชา มีความจุ 3.75 ซี.ซี. ความหมายคือ แบ่งช้อนชาออกเป็นสี่ ส่วน ( กะด้วยสายตา ) แล้วตวงยาให้ได้สามส่วนของช้อนโดยประมาณ
2/3 ช้อนชา มีความจุ 3.35 ซี.ซี.ความหมายคือ แบ่งช้อนชาออกเป็นสามส่วน( กะด้วยสายตา ) แล้วตวงยาให้ได้สองส่วนของช้อนโดยประมาณ
ที่สำคัญควรอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งเพื่อความเข้าใจและเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาโดย : นาง พิกุล เทพพิพิธ, โรงเรียนนารีนุกูล, วันที่ 2 มิถุนายน 2545