พืชใบเลี้ยงเดี่ยว


ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
1. มีประมาณ 75,000 species ซึ่งน้อยกว่าพืชใบเลี้ยงคู่
2. มีใบเลี้ยง 1 ใบ
3. มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza )
4. เส้นใบขนาน ( Parallel venation ) ดังรูป
5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 3 หรือทวีคูณของ 3
6. ส่วนมากไม่มีแคมเบียม ไม่มีการเจริญด้านข้าง
7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดิน ( Hypogeal )
8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) กระจาย
9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ Endosperm ของเมล็ดโดย : นาย ปราโมทย์ น้ำยาง, ร.ร เทพศิรินทร์ นนทบุรี, วันที่ 2 มิถุนายน 2545