พืชใบเลี้ยงคู่

 

 

ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงคู่

1. มีประมาณ 225,000 species ซึ่งมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

2. มีใบเลี้ยง 2 ใบ

3. ไม่มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza )

4. เส้นใบเป็นร่างแห ( Recticular venation) ดังรูป

 

 

 

 

5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 4-5

หรือทวีคูณของ 4-5

6. ส่วนมากมีแคมเบียม มีการเจริญด้านข้าง

7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงโผล่เหนือดิน ( Epigeal )

8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) เรียงเป็นระเบียบในแนวรัศมีเดียวกัน

9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยง ( Cotyledon )

 

 


โดย : นาย ปราโมทย์ น้ำยาง, ร.ร เทพศิรินทร์ นนทบุรี, วันที่ 2 มิถุนายน 2545

 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

 

 

ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

1. มีประมาณ 75,000 species ซึ่งน้อยกว่าพืชใบเลี้ยงคู่

2. มีใบเลี้ยง 1 ใบ

3. มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza )

4. เส้นใบขนาน ( Parallel venation ) ดังรูป

 

 

 

5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 3 หรือทวีคูณของ 3

6. ส่วนมากไม่มีแคมเบียม ไม่มีการเจริญด้านข้าง

7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดิน ( Hypogeal )

8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) กระจาย

9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ Endosperm ของเมล็ด

 


โดย : นาย ปราโมทย์ น้ำยาง, ร.ร เทพศิรินทร์ นนทบุรี, วันที่ 2 มิถุนายน 2545