สารแขวนลอย


สารแขวนลอย หมายถึง ของผสมเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 10-4 cm ลักษณะของสารแขวนลอยที่เห็นได้ชัดเจน คือ ขุ่น เมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอน สามารถแยกอนุภาคของสารแขวนลอยได้โดยใช้กระดาษกรอง
ในชีวิตประจำวันสารแขวนลอยที่เราพบเห็นบ่อย ๆ ได้แก่ น้ำแป้งดิบ น้ำคลอง น้ำแกงส้ม นอกจากนี้ยารักษาโรคหลายชนิดก็เป็นสารแขวนลอย เช่น ยาลดกรด ยาแก้ไอน้ำดำ ยาธาตุน้ำแดง เป็นต้น การนำยาเหล่านี้มาใช้เพื่อรักษาโรค ควรได้มีการเขย่าขวดก่อนรับประทาน เพื่อตัวยาที่ตกตะกอนอยู่จะได้รวมกับน้ำหรือของเหลวในตัวยานั้นโดย : นาง บุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร, โรงเรียนวัดป่าประดู่, วันที่ 22 มิถุนายน 2545