แมลงปอ

แมลงปอ

แมลงปอ (Dragonfly) เป็นแมลงดึกดำบรรพ์ มีกำเนิดในโลกเมื่อหลายล้านปีมาแล้ว แมลงปอจัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในไฟลั่ม อาร์โทรโปดา ( Phylum Arthropoda ) เป็นสัตว์ที่มีร่างกายแบ่งได้ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีขา 6 ขา มีตาขนาดใหญ่อยู่ที่ส่วนหัว ดวงตาเป็นดวงตาประกอบ ซึ่งประกอบด้วยดวงตาขนาดเล็กๆ รูป 6 เหลี่ยม จำนวนมาก มีเขี้ยวอยู่ที่ปากเอาไว้กัดกินสัตว์อื่น ขาอยู่ที่ส่วนอก มีปีก 2 คุ๋ ส่วนท้องจะมีอวัยวะในการหายใจ และอวัยวะเพศ

แมลงปอจะผสมพันธุ์กันบนบก เมื่อตัวเมียวางไข่ ตัวเมียจะดำน้ำหรือใช้อวัยวะ ส่วนท้องแหย่ลงไปในน้ำ แล้ววางไข่ติดกับพืชน้ำ เมื่อฟักเป็นตัว จะมีลักษณะแตกต่างไปจากตัวเต็มวัย คือไม่มีปีก อาศัยอยู่ในน้ำ จับสัตว์น้ำเล็กๆ กินเป็นอาหาร เราเรียกวันว่า ตัวโม่ง จะอยู่ในน้ำราว 1 ปี จึงคลานขึ้นมาบนบก แล้วลอกคราบออก กลายเป็นตัวเต็มวัย ออกบินหากินและผสมพันธุ์

แมลงปอแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ แมลงปอเข็ม จะมีรูปร่างยาวเรียวผอม มีมากมายหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีสีสวยงามมาก อีกชนิดหนึ่งคือแมลงปอยักษ์ ลำตัวจะอ้วน และขนาดใหญ่กว่าแมลงปอเข็ม ซึ่งก็มีอีกหลายสายพันธุ์เช่นกัน

แมลงปอเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นอาหาร โดยเฉพาะแมลงที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น ยุง จึงจัดเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มาก ไม่ควรทำลาย


โดย : นาย เหรียญทอง เรืองรอง, ร.ร.วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร, วันที่ 6 สิงหาคม 2545