การเจริญเติบโตของสัตว์

 

 

การเจริญเติบโตของสัตว์

 

 

สิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีการเจริญเติบโต สัตว์ก็เช่นเดียวกับพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กหรือใหญ่ ในการเจริญเติบโตจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ ขยายขนาดของเซลล์และเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ไปเป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ในขณะเจริญเติบโต สัตว์บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนถึงระยะที่เติบโตเต็มที่ จึงจะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ แต่สัตว์บางชนิดจะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ตั้งแต่เกิดเลยเพียงแต่ขนาดยังเล็กเท่านั้น

การเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะ ๆ เรียกว่า เมทามอร์โฟซิส (Metamorphosis) สัตว์จำพวกแมลงมักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะตั้งแต่ออกจากไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้น คือ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

 


โดย : นางสาว จุฬาวรรณ เรืองกาญจนรัตน์, โรงเรียนนารีนุกูล, วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544