การเจริญเติบโตของยุง,แมลง

 

 


 

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ได้  การเจริญเติบโต

ตัวเต็มวัย  และวัฏจักรชีวิต                                                     

  2. อธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และเขียนแผนผัง แสดง

         วัฏจักรชีวิตของยุงและแมลงบางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างขณะเจริญเติบโตได้                                                    

3. สรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิด

       ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างขณะเจริญเติบโตได้                                                

                                   

                

น้ำฝน :   พี่อาธร อยู่นี่เอง                                 

กิ่งแก้ว :  กำลังทำอะไรอยู่คะพี่                      

     อาธร :  กำลังช่วยอาจารย์สุดาจัดหนังสือและ

            เก็บกวาดอยู่จ้ะน้องๆจะไปไหนกันจ๊ะ 

 

    

 น้ำฝน :   แหม!..พี่นี่ขี้ลืมจังเลย                                 

      กิ่งแก้ว :  ก็รอพี่อาธรกลับบ้านพร้อมกันรอตั้งนาน...

นึกแล้วต้องอยู่ที่นี่                  

อาธร :  แฮ่!..พี่ลืมไปจริงๆ                                         

                                 

          

อาธร :  บังเอิญอาจารย์สุดาให้ช่วยจัดห้องสมุด 

                 พี่จะลงไปบอกน้องเหมือนกันแต่ไหง!...

ลืมได้                                                 

น้ำฝน :  ทั้งปีเลย พี่ชายเรา                                          

เพี๊ยะ!    

กิ่งแก้ว  :   อุ๊ย!                                                    

 

น้ำฝน :  อ้าว! กิ่งแก้ว ยุงกัดเหรอ                         

อาธร :  ห้องนี้ยุงเยอะ มันหลบตามซอกมุม      

                  อาจารย์ก็เลยให้พี่มาจัดหนังสือ และ

เก็บกวาดห้องจะได้โปร่งขึ้น 

    

       อาธร :  กิ่งแก้ว  รู้หรือเปล่าว่ายุงที่กัดเป็นยุงตัวผู้หรือ

ตัวเมีย                                         

กิ่งแก้ว  :   ไม่ทราบค่ะ                                                   

       น้ำฝน :  ฮิ!ฮิ! ...ใครจะทราบล่ะคะว่า ตัวผู้หรือตัวเมีย

พี่ถามแปลก                                     

 

อาธร :  รู้ซิจ๊ะ ก็ยุงตัวเมียเท่านั้นที่ดูดกินเลือด  

เป็นอาหาร                                     

น้ำฝน อ้าว!  แล้วยุงตัวผู้กินอะไรคะ               

กิ่งแก้ว :  ?                                                        

         อาธร :  ยุงตัวผู้จะดูดของเหลวจากพืชผักเป็นอาหาร

 

น้ำฝน :  เหรอคะ  เป็นความรู้ใหม่นะเนี่ย         

กิ่งแก้ว ยอด! เลย  พี่อาธรเก่งจริงๆ              

 

น้ำฝน เอ! ชักสงสัยเสียแล้วซิว่ายุงมีการ       

             เจริญเติบโตอย่างไรนะ พี่อาธรคนเก่ง

ต้องอธิบายได้แน่เลย             

อาธร แฮ่!  ก็พอจะอธิบายได้บ้าง                  

   กิ่งแก้ว :  ดีจังค่ะ  กิ่งแก้วก็อยากทราบเหมือนกัน

 

อาธร :  ยุงมีการเจริญเติบโต โดยเริ่มจากไข่,     

                 เป็นลูกน้ำ,ตัวโม่ง และเป็นตัวยุง ซึ่งเรียกว่า

ตัวเต็มวัย                                              

 น้ำฝน  :  ตัวเต็มวัย  หมายถึง อะไรหรือคะพี่อาธร

 

             อาธร :  ตัวเต็มวัยคือ สัตว์ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตเต็มที่

                มีรูปร่างลักษณะเหมือนพ่อแม่ และพร้อมที่

จะทำหน้าที่สืบพันธุ์ได้                     

กิ่งแก้ว :  พอเป็นตัวเต็มวัยก็ออกไข่ได้ใช่ไหมคะ

อาธร :  ใช่แล้วจ้ะ                                                             

กิ่งแก้ว :  การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นใช้เวลา    

เท่ากันไหมคะ                           

      

อาธร :  ไม่เท่ากันจ้ะ มาดูนี่ซิ                                  

น้ำฝน :  อะไรคะ                                                              

อาธร :  แผนภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของยุงไงจ้ะ

กิ่งแก้ว :  วัฏจักรชีวิต  คืออะไรคะ                              

 

          อาธร :  วัฏจักรชีวิต  หมายถึงช่วงเวลาของสิ่งมีชีวิต

                ตั้งแต่ ไข่ได้รับการผสมและเจริญเติบโต

               เป็นตัวเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิต

รุ่นใหม่ได้                                            

 

กิ่งแก้ว  :  ยุงนี่กัดเจ็บแล้วก็คันด้วยนะคะ           

           น้ำฝน :  สุภาษิตไทยว่า ยุงร้ายกว่าเสือ นั่นถูกเป๋งเลย

อาธร :  ไม่ใช่แค่เพียงแต่เจ็บและคันเท่านั้นนะ

                           ยังอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนและสัตว์ด้วย

 

อาธร :  เช่นยุงธรรมดาหรือยุงบ้านบางพวก     

เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง      

            น้ำฝน :  ยุงลาย ร้ายชะมัด เป็นสัตว์นำเชื้อไข้เลือดออก

  กิ่งแก้ว :  ก้นปล่องก็ร้ายนำไข้มาลาเรีย ต้องกำจัด

มันเสียแล้วจะปลอดภัย            

น้ำฝน :  เอ๊ะ! จะกำจัดยุงระยะใด จึงจะได้ผลดี   

และสะดวกที่สุดนะ                  

 

กิ่งแก้ว  :  เอ! ...ระยะใดดีนะ                            

        น่าจะเป็นระยะที่เป็นลูกน้ำนะคะ

อาธร :  เพราะอะไรจ๊ะ                                        

 

             กิ่งแก้ว  :  เพราะเป็นระยะที่มีช่วงเวลานาน  แล้วยุงก็

อยู่ในที่ที่จำกัดด้วย    

อาธร  :  เก่งมากจ้ะ                                              

 

              อาธร  :  อ้าว! มัวแต่คุยเพลิน ช่วยพี่ทำงานด้วยซิ

                            เสร็จแล้วจะได้กลับบ้านพร้อมกัน  ช่วยกัน

    คนละไม้ละมือเดี๋ยวก็เสร็จ

 

               น้ำฝน  :  พี่คะ สัตว์อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

                            ขณะเจริญเติบโตเหมือนยุงหรือเปล่าคะ

 

อาธร โอ้! อาจารย์มาพอดีเลยครับ          

        อาจารย์สุดา  :  อ้อ ! กิ่งแก้วกับน้ำฝนมาช่วยอาธร

หรือคะ                            

 

กิ่งแก้ว :  สวัสดีค่ะ                                                 

น้ำฝน :  สวัสดีค่ะ                                                     

      อาธร :  อาจารย์ครับ น้ำฝนเขาสงสัยว่าสัตว์อื่นๆ

                          มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นขั้นๆเหมือนยุง   

บ้างหรือเปล่าครับ                

 

อาจารย์สุดา :  มีซิจ๊ะ                                               

น้ำฝน :  เป็นพวกไหนคะอาจารย์                         

 อาจารย์สุดา :  ก็อย่างเช่น พวกแมลง มักจะมี

                      การเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต

เป็น 4 ขั้น                                        

 

น้ำฝน :  เช่น ยุงใช่ไหมคะ อาจารย์                  

          อาจารย์สุดา :  ใช่จ้ะ...นอกจากนั้นก็ยังมีพวกผีเสื้อ  

ผึ้ง และแมลงวัน

 

อาจารย์สุดา :  อ้อ! ยังมีพวกด้วงต่างๆด้วย      

    อาธร :  แล้วพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง  3  ขั้น

มีไหมคะ                                           

 

            อาจารย์สุดา :  มีจ้ะ  จะเปลี่ยนแปลงจากไข่  เป็นตัวอ่อน 

                       และตัวเต็มวัยเลย ซึ่งตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้าย

                   พ่อแม่ แต่อวัยวะบางส่วน เช่น อวัยวะสืบพันธุ์

           ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ เช่น แมลง  สาบ 

ตั๊กแตน                                                         

 

    กิ่งแก้ว :  แมลงทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นๆ

ขณะเจริญเติบโตหรือเปล่าคะ

 อาจารย์สุดา :  ไม่ใช่ค่ะ  ยังมีแมลงบางชนิดที่ไม่มี

                      การเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นๆ เมื่อฟักออก     

                 จากไข่แล้วจะมีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย

 ทุกประการ แต่ขนาดเล็กกว่า

น้ำฝน :  แมลงอะไรคะอาจารย์                                  

                    

อาจารย์สุดา  : แมลงหางดีด ตัวสามง่าม และ

ตัวสองง่ามจ้ะ 

 

       อาจารย์สุดา :  เป็นอย่างไรคะ หายสงสัยกันหรือยัง

น้ำฝน :  แฮ่...อาจารย์คะ แล้วไหม ที่เขาเลี้ยงไว้

             เอาเส้นไหม  มีการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้น

ขณะเจริญเติบโตหรือเปล่าคะ     

 

  อาจารย์สุดา :  ก็มีการเปลี่ยนแปลงจ๊ะ ตัวเต็มวัย

     ของไหม เรียกว่า  ผีเสื้อไหม  ซึ่งเป็น

ผีเสื้อชนิดหนึ่ง                                    

อาจารย์สุดา :  สนใจเรื่องไหมกันหรือ  ถ้าสนใจ

     พรุ่งนี้ครูจะพาไปดูที่บ้านป้าอิ่มดีไหม

อาธร :  ดีครับอาจารย์ ผมจะชวนศักดาไปด้วย

 

น้ำฝน : ดีค่ะ อาจารย์หนูอยากดูมานานแล้ว      

กิ่งแก้ว : หนูไปด้วยค่ะ                                              

อาจารย์สุดา :  ตกลงจ้ะ แต่ตอนนี้ไปล้างมือ   

และเตรียมกลับบ้านได้แล้วจ้ะ

อาธร :  (คิด) พรุ่งนี้สนุกแน่เลย  บ้านป้าอิ่ม    

คงมีผ้าไหมสวยๆแน่           

 

อาธร :  พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ต้องขออนุญาต     

คุณพ่อ คุณแม่ด้วยนะน้ำฝน

น้ำฝน :  ค่ะ   กิ่งแก้วก็ต้องขออนุญาตด้วยนะจ๊ะ

กิ่งแก้ว :  จ้ะ  ต้องขอนุญาตทุกครั้งอยู่แล้ว      

 

 

 


โดย : นาง บุญเรือน ชุณหะเพศย์, ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, วันที่ 15 สิงหาคม 2545