สังคมไทยในปัจจุบัน

                                  สังคมไทยในปัจจุบัน

               ในปัจจุบันสังคมของเมืองไทยได้นำวัฒนธรรมชาวต่างประเทศเข้ามามากมาย จนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะคนไทยต้องรักเมืองไทยจึงมีการรณรงค์ให้คนไทยหันมาเที่ยวของไทย กินของไทย ใช้ของไทย รักวัฒนะธรรมของไทยประเทศไทยมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ให้ศึกษามากมายบางทีคนรุ่นหลังอาจจจะยังไม่รู้และไม่เคยได้ยินมาก่อน ข้าพเจาจะพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจ แต่ปัจจุบันวัยรุ่นทั้งหลายชอบนำแฟชั่นต่างมาจากต่างประเทศ ชอบทำตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตกทำใหวัฒนธรรมของไทยลบเลือนหายไปเรื่อยๆ จนวัยรุ่นสมัยนี้จะกลายเป็นฝรั่งไปแล้วฉะนั้นเราควรหันมาดูบ้านเมืองเราบ้างว่าเป็นยังไงแล้งพัฒนาให้เจิรฺิิิิิิิญยิ่งๆขึ้นไป

            วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒธรรมที่สวยงามที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะเรามีประเพณีต่างอยู่ทั่วประเทศเที่ยวที่จังหวัดไหนก็มีประเพณีงามที่นั้นแทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวเมืองไทยดีก่วาได้อะไรเยอะแยะมากมายตัวขาพเจ้าเองก็ชอบเที่ยวเมืองไทยและไปยังไ ม่หมดทุกจังหวัดเลยเพราะทุกจังหวัดมีที่เที่ยวเยอะมากจึงอยากใหสังคมไทยเราเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นมาอยากให้คนไทยรักเมืองไทยให้มากๆ


โดย : นาย มิว ไภรพ, ราชภัำอุตรดิตถ์, วันที่ 28 สิงหาคม 2546