ระบอบคอมมิวนิสต์

ในปี ค.ศ. 1971 เกิดมีคำศัพท์ใหม่คือ คำว่า คอมมิวนิสต์เนื่องจากเป็นปีที่รัสเซียสถาปนารัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก เมื่อถึงปี พ.ศ. 1950 ประชากรราว 1 ใน 3 ของโลกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ พวกคอมมิวนิสต์เชื่อว่า ทรัพยากรและความมั่งคั่งของประเทศทั้งหมดเป็นของส่วนรวม ซึ่งต่างจากพวกทุนนิยมที่เชื่อเรื่องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ในประเทศคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุดสามารถควบคุมประชาชนในทุก ๆด้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลสำคัญในการเปลี่ยแปลงทางการเมืองของโลก แต่ประชานยังคงไม่พอใจกับสภาพแร้งแค้นทางเศรษฐกิจและการขาดสิทธิเสรีภาพในประเทศ

แหล่งที่มา สารานุกรมภาพสำหรับเด็ก . พิมพ์ครั้งแรก . กรุงเทพฯ : 2523,363


โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 30 มกราคม 2545