การละเล่นของเด็กไทย

การละเล่นของเด็กไทยใช่ไร้ค่า เป็นเอกลักษณ์คงคุณค่ามาช้านาน วอนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแลเหลียว ให้ลูกหลานขานทักรักของไทย บรรพชนสร้างมาเพื่อลูกหลาน อย่าให้กาลมามลายจนหายไป ช่วยนำเหนี่ยวฟื้นฟูสู่นิสัย สืบต่อให้เอกลักษณ์เราอยู่เนานาน (วิภาภรณ์ ปนาทกูล ผู้แต่ง) การละเล่นของเด็ก หมายถึง การกระทำของเด็กที่ทำไปเพื่อความสนุกสนาน หรือผ่อนคลายอารมณ์ให้เพลิดเพลิน การละเล่นของเด็กไทยนั้นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์แล้ว กล่าวคือ เมื่อ มนุษย์รู้จักเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะ สิ่งชองเครื่องใช้ในครั้งแรก แล้วจึงเจริญพัฒนามาเป็นลำดับ เด็ก ๆ เห็นผู้ใหญ่ทำ ก็เลียนแบบนำดินมาปั้นเล่นบ้าง การละเล่นของเด็กไทยในปัจจุบัน เด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตากระดาษ ชุดขายของเป็นพลาสติกเลียนแบบของจริง วีดีโอเกม เด็กผู้ชายก็เล่นปืน จรวด เกมกด และเครื่องเล่นต่าง ๆ ซึ่งมีขายมากมาย และมีการละเล่นหลายชนิด ที่นิยมเล่นทั้งใน เด็กชายและเด็กหญิง นากจากนั้น ยังเล่นตามฐานะและเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้น การะเล่นของเด็กไทยสมัยก่อน จึงค่อย ๆ เลือนหายไปทีละน้อย ๆ จนเกือบจะสูญหมดแล้ว เช่น กาฟักไข่ เขย่งเก็งกอย ตั้งเต ตี่ ขี่ม้าส่งเมือง ขี้ตู่กลางนา เตย งูกินหาง ช่วงชัย ชักคะเย่อ ซ่อนหา มอญซ่อนผ้า ไอ้โม่ง รีรีข้าวสาร ฯลฯ
เข้าถึงได้จาก www.geocities.com/hollywood/film/5225/nitan_html/โดย : นางสาว จีระนันท์ ขลุ่ยกระโทก, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545