คนไทยสมัยก่อน

มานพ ถนอมศรี. คนไทยสมัยก่อน. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2534.
คนไทยสมัยก่อนมีวิถีชีวิตที่สงบเงียบ และมีความสุขด้วยมีความกินดีอยู่ดี ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายในเรื่องการทำมาหากิน อย่างเช่นเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก ซึ่งถึงขนาดต้องเดินเรืออกล่าอาณานิคม เพื่อนำทรัพยากรไปเลี้ยงประชาชนของตน เดิมคนต่างชาติเรียกคนไทยว่า ชาวสยาม และเรียกประเทศไทยว่าประเทศสยาม เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2491 สุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติไทย สามารถแบ่งอารยธรรมของคนไทยออกได้เป็น 4 ยุค คือ สมัยสุโขทัย พ.ศ. 1763 - 1920 สมัยอยุธยา พ.ศ. 1893 - 2310 สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2310 - 2399 สมัยกรุงเทพฯ เริ่มราว 2399 -ปัจจุบัน
โดย : นางสาว วีณา โยธาคำมี, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545