เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไม้มงคล

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นไม้
1.ต้นไม้ที่คนไทยโบราณเชื่อว่า ปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นมงคล
ต้นมะยม เพราะจะทำให้คนนิยม ชมชอบ
ต้นขนุน เพราะจะทำให้มีผู้สนับสนุน
ต้นมะขาม เพราะจะทำให้ผู้คนเกรงขาม
ต้นพุทธรักษา เพระปลูกแล้วพุทธานุภาพจะคุ้มครองบ้านนั้น
2.ต้นไม้ที่คนไทยโบราณไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
ต้นลั่นทม เพราะชื่อต้นไม้พ้องกับคำว่าระทม
ต้นมะไฟ เพราะมีคำว่า ไฟจะทำให้เดือดร้อนเหมือนไฟ
ต้นพุทธา เพราะออกเสียงคำว่า ซา หมายถึงความร่วงโรย
ต้นโพธิ์ เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่รากอาจชอนไชทำให้บ้านเสียหายได้
ต้นโศก เพราะมีความหมายถึง ความเศร้าโศก
ต้นไทรหรือต้นสำโรง เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ เกรงว่าจะมีวิญญาณ
มาสิงต้นไม้
ต้นกระทุ่ม เพราะเสียงพ้องกับคำว่า ทุ่ม หรือขว้างปา
ต้นมะขามเทศหรือต้นหวาย เพราะเป็นต้นไม้ที่มีถือว่าจะทำให้เกิด
อุปสรรคต่าง ๆ
ต้นเพกา เพราะมีฝักที่ปลายแหลมคมเหมือนหอกหรือดาบ
ต้นกล้วยตานี เพราะเกรงว่าจะมีนางไม้ที่ชื่อนางตานีมาอาศัยอยู่
ต้นมะรุม เพราะมีชื่อพ้องกับ รุม จะมีคนมารุมข่มเหงได้
3.ไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อถือและนิยมใช้ตอกที่ก้นหลุมที่เป็นฐานรากอาคาร
เพื่อความเป็นสิริมงคล
ไม้มงคลดังกล่าว มี 11 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะตัดเป็นท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 8 นิ้ว สำหรับตอกปักลงที่ก้นหลุมอาคาร ไม้ทั้ง 11 ชนิด ได้แก่
1. ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การเกิดโชคชัย
2. ไม้สัก หมายถึง การให้เกิดยศศักดิ์
3. ไม้พยุง หมายถึง การพยุงฐานะให้สูงขึ้น
4. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง การให้เกิดสง่าราศี
5. ไม้ขนุน หมายถึง การให้มีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล
6. ไม้ทองหลาง หมายถึง การให้ร่ำรวยมีทอง
7. ไม้รัก หมายถึง การมีความรัก
8. ไม้กันเกรา หมายถึง การเกิดเครื่องป้องกันอันตราย
9. ไม้นาก หมายถึง การช่วยให้เกิดมีนาก
10. ไม้กันชา หมายถึง การช่วยให้เกิดความขยันทำมาหากิน
11. ไม้ไผ่สีสุก หมายถึง การให้เกิดความมั่งมีศรีสุข

อ้างอิง วารี อัมไพรวรรณ หนังสือรอบรู้ประเทศไทย

โดย : นาง ปณิตา ทางทอง, เก่าขามวิทยา, วันที่ 12 พฤษภาคม 2545