การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย

การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่
1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ได้แก่ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเซีย สิงคโปร์ และบรูไน
2. เอเชียตะวันออก (East Asia) ได้แก่ ประเทศจีน มองโกเลีย ได้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐรัสเซียในเอเชีย
3. เอเชียใต้ (South Asia) ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฎาน และมัลดีฟส์
4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Asia ) ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน ิอิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน กาตาร์ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และไซปรัส
5. เอเชียกลาง (Central Asia) ได้แก่ คาซัคสถาน คีร์กิซ อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และอาร์เมเนีย


แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เรื่องเอเชียตะวันออก
คำสั่งจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. เอเชียตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับน่านน้ำอะไร
ก. ทะเลเหลือง ข. ทะเลญี่ปุ่น
ค. ทะเลจีนตะวันออก ง. ทะเลจีนใต้
2. ประเทศอะไรในเอเชียตะวันออกที่มีพรมแดนติดต่อกับดินแดนไซบีเรียของสหรัฐรัสเซียยาวมากที่สุด
ก. จีน ข. เกาหลีเหนือ
ค. มองโกเลีย ง. เกาหลีใต้
3. ประเทศอะไรในเอเชียตะวันออกที่มีเนื้อที่มากที่สุด
ก. จีน ข. มองโกเลีย
ค. รัสเซีย ง. ญี่ปุ่น
4. แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของเอเชียตะวันออกคือ
ก. แม่น้ำฮวงโห ข. แม่น้ำแยงซี
ค. แม่น้ำซี ง. แม่น้ำโขง
5. แม่น้ำในประเทศอะไรไหลไปทางทิศตะวันออกเกือบทุกสาย
ก. จีน ข. ญี่ปุ่น
ค. มองโกเลีย ง. เกาหลีใต้
6. พื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบใด
ก. ไทกา ข. อบอุ่นชายฝั่งตะวันออก
ค. อบอุ่นชื้น ง. อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
7. พื้นที่ส่วนใดของเอเชียตะวันออกอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบป่าดงดิบ
ก. ชายฝั่งของเกาะไหหลำ ข. ภายในของเกาะฮอกไกโด
ค. ชายฝั่งของเกาะไต้หวัน ง. ภายในของเกาะฮอนชู
8. เอเชียตะวันออก ไม่มี ลักษณะภูมิอากาศแบบใด
ก. ทะเลทราย ข. ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
ค. อบอุ่นชื้น ง. กึ่งขั้วโลก
9. พื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศแบบใด
ก. เทือกเขา-ที่ราบสูง ข. เทือกเขา-ทะเลทราย
ค. ที่ราบลุ่ม-หมู่เกาะ ง. ที่ราบลุ่ม-เทือกเขา
10. บริเวณใดในเอเชียตะวันออกที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
ก. หมู่เกาะ ข. ภาคกลางและภาคตะวันตก
ค. ที่ราบภาคตะวันออก ง. ที่ราบชายฝั่งทะเล(จากหนังสือเรียนวิชา ส 203 ทวีปเขาเรา สมบูรณ์แบบ ของ ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ)
โดย : นาย วิรัช เครือทอง, เพรักษมาตาวิทยา, วันที่ 21 พฤษภาคม 2545