การกราบเบญจางคประดิษฐ์

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ใช้ในการเคารพพระรัตนตรัย หมายถึงการให้อวัยวะทั้ง 5 ส่วนมีความสัมพันธ์กันได้แก่ เข่า 2 มือ2 และหน้าผาก 1

เตรียม ชาย นั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขา (ท่าเทพบุตร) หญิงนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบ นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขา (ท่าเทพธิดา)

จังหวะที่ 1 (อัญชลี) ยกมือปรนมระหว่างอก

จังหวะที่ 2 (วันทา) ยกมือขึ้นพร้อมกัน ก้มศีรษะ ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก

จังหวะที่ 3 (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ให้มือและแขนสองข้างลงพร้อมกัน มือคว่ำห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือได้ ชาย ศอกต่อจากเข่า ขนานกับพื้นหลังไม่โก่ง หญิง ศอกสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย

เมื่อทำทั้ง 3จังหวะครบ3ครั้งแล้วยกมือขึ้นจบ ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากแล้วปล่อยมือลง

 

 

 

 แหล่งอ้างอิง : ทองสุข มันตาทร , ศิลปะการเป็นพิธีกร , หน้า 145

โดย : นาง มาลัย จินดาศรี, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 18 กรกฎาคม 2545