การส่งของให้ผู้ใหญ่

การส่งของให้ผู้ใหญ่ เป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ควรทราบ โดยมีวิธีที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

ขณะนั่งเก้าอี้ ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้การส่งของให้ต้อง

  • นำของใส่พานหรือภาชนะสำหรับใส่อย่างอื่น จับเชิงพานทั้งสองมือ เดินเข้าไปใกล้พอควร แล้วคุกเข่าลง เดินเข่าเข้าไป
  • เมื่อได้ระยะสมควร นั่งพับเพียบ วางพานหรือภาชนะไว้ขวามือ แล้วกราบตั้งมือ 1 ครั้ง
  • ยกพานหรือภาชนะด้วยมือทั้งสอง ประคองของส่งให้ ถ้าเป็นของเล็กมากอาจส่งด้วยมือขวาข้างเดียวโดยการลงศอกซ้ายก็ได้ ตามปกติการส่งของให้ผู้ใหญ่ต้องส่งด้วยมือทั้งสองเสมอ
  • เมื่อผู้ใหญ่รับของไปแล้ว วางพานหรือภาชนะไว้ขวามือกราบตั้งมืออีก 1 ครั้ง จากนั้นถือพานหรือภาชนะด้วยมือทั้งสอง เดินเข่าถอยกลับ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อาวุโสน้อย ให้เปลี่ยนคุกเข่าเป็นไหว้แทนโดย
  • เดินเข่าเข้าไป คุกเข่า แล้วยื่นของส่งให้ด้วยมือทั้งสอง
  • วางพานทางขวามือ ยกมือไหว้ 1 ครั้ง แล้วถือพานสองมือ เดินเข่าถอยกลับ ขณะนั่งกับพื้น ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้น การส่งของให้ ต้องถือปฏิบัติดังนี้
  • นำของใส่พานหรือภาชนะอย่างอื่น จับเชิงพานทั้งสองมือ เดินเข่าเข้าไป
  • นั่งพับเพียบวางพานหรือภาชนะไว้ทางขวามือ กราบตั้งมือ 1 ครั้ง แล้วส่งของด้วยมือทั้งสอง
  • เมื่อผู้ใหญ่รับของแล้ว วางพานหรือภาชนะไว้ทางขวามือ กราบอีก 1 ครั้ง แล้วถือพานหรือภาชนะเดินเข่าถอยกลับ
  • ถ้าเป็นผู้อาวุโสน้อย ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องกราบ ใช้ไหว้แทน

 

 แหล่งอ้างอิง : ยอดกมล , มารยาทงาม , อำนวยสาส์นการพิมพ์ , หน้า 44 - 45

โดย : นาง มาลัย จินดาศรี, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 18 กรกฎาคม 2545