กินอย่างไรให้สุขภาพดี

กินอย่างไรให้สุขภาพดี

ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารให้สุขภาพที่ดีของคนไทย ซึ่งเรียกว่า “ โภชนาบัญญัติ 9 ประการ” ของคนไทยมีดังนี้

  1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
  2. รับประทานข้าวเป็นอาหาร
  3. รับประทานพืชผักให้มากๆและกินผลไม้ให้เป็นประจำ
  4. รับประทานปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดไขมัน ไข่ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
  5. ดื่มน้ำให้เหมาะสมกับวัย
  6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
  7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด และรสเค็ม
  8. รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื่อน
  9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มื้ออาหาร

โดยปกติในแต่ละวัน คนไทยรับประทานอาหาร 3 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า ช่วงระหว่าง 6.00-8.00 น. มื้อเที่ยง ช่วงระหว่าง 12.00-13.00 น.และมื้อเย็น ช่วงระหว่าง 18.00-20.00 น. โดยแบ่งสัดส่วนของอาหารที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวัน ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 3 มื้อ แล้วควรได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ การพิจารณาเลือกรับประทานอาหารมีหลักดังนี้

 1. มื้อเช้า อาหารมื้อเช้านิยมปรุงง่ายๆ ใช้เวลาปรุงไม่นานเพราะเป็นช่วงที่รีบร้อน
 2. มื้อเที่ยง อาหารมื้อเที่ยงจะเป็นมื้อที่ทานนอกบ้าน นิยมรับประทานคนเดียว
 3. มื้อเย็น ซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญ นิยมอาหารเป็นชุด ใช้เวลาในการปรุงอาหารพอสมควร

 แหล่งอ้างอิง : จากหนังสือการงานอาชีพ

โดย : เด็กหญิง ชุลีรัตน์ เหล่าตระกูล, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 23 กันยายน 2546