เตาเผาขยะแบบไร้กลิ่นไร้ควัน


เตาเผาขยะแบบไร้กลิ่นไร้ควันฟลูอิไดเซชัน

คุณสมบัติ
เตาเผาขยะแบบฟลูอิไดเซชัน เป็นเตาแบบประหยัดต้นทุน ค่าการดำเนินการต่ำ ทั้งนี้เพราะความร้อนที่เกิด จากการเผาขยะส่วนหนึ่งถูกสะสมไว้ในเบดหรือชั้นเม็ดของแข็ง เมื่อขยะใหม่ถูกป้อนเข้ามาพอสัมผัสกับชั้น เม็ดของแข็งนี้ก็ติดไฟทันที่ไม่ต้องเสียเวลารอให้ขยะร้อนจึงติดไฟ ความร้อนส่วนที่เหลือเอาไปใช้ต้มน้ำให้ กลายเป็นไอเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้การเผาใหม้ที่เกิดขึ้นในเตาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และสามารถ ควบคุมอุณหภูมิเพราะมีปริมาณออกซิเจนมากเกินพอทางค่าทฤษฎีของการเผาใหม้ จากการตรวจ วิเคราะห์แก๊สที่ปล่องพบว่า มีปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ไม่เกิน 100 ส่วนในอากาศหนึ่งล้านส่วน จึงเป็นอากาศที่สะอาดตามมาตรฐานสากล นับได้ว่าเตาเผาขยะแบบฟลูอิไดเซ ชันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเตาเผาขยะระบบอื่นที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
ประสิทธิภาพ
- ขยะที่เป็น ของแข็ง และของเหลว ได้ในคราวเดียวกัน
- เผาขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีเหลือทิ้ง
- เผาขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาลได้ โดยทำการเพิ่มอุปกรณ์พิเศษเล็กน้อย
- เผาขยะได้มากตั้งแต่ 400 กก.ต่อชม. จนถึงขีดจำกัดสูงสุดได้ 10 ตันต่อชม.
- ปราศจากมลพิษและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม แก๊สที่ปล่อยออกมามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
- ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเตาเผาน้อยกว่าระบบอื่น เพราะเป็นเตาที่ตั้งในแนวดิ่ง วางบนพื้นคอนกรีต
ธรรมดาโดยไม่จำเป็นต้องเสริมฐาน รากพิเศษเพื่อรองรับเตาสามารถนำ
- นำพลังงานความร้อน แก๊ส และไอน้ำ มาใช้ประโยชน์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการอุตสาหกรรมโดย : นางสาว ฉัตราพร แท่นชัยกุล, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544