กระเพาะอาหารอักเสบ

สุรพงศ์ อำพันวงษ์, กระเพาะอาหารอักเสบ. เดลินิวส์, (18 มิถุนายน 2543

กระเพาะอาหารอักเสบสาเหตุเดิมเกิดจากรับประทานอาหารที่ระเคืองต่อกระเพาะอาหารดื่มแอลกอฮอล์ สุบบุหรี่ และมีความวิตกกังวล เครียดตลอดเวลา การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทานอาหารที่เผ็ดมาก ในปัจจุบันมีสาเหตุใหม่ที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบแพทย์ชาว ออรเตรเลีย พบว่า เฮลิโกแบคเตอร์โพโลไล เป็นศัพท์ทางการแพทย์ การวินิจฉัยคือ การส่องกล้องเข้าไปดูลักษณะเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารจะเห็นการอักเสบของแผลในกระเพาะชักเจน การรักษาใช้ยาลดการหลั่งกรดควบคู่กับยาปฎิชีวนะ
โดย : นางสาว พัชรินทร์ ลาภอุดม, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545