รังสีคลื่นโทรศัพท์มือถือ

การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือ อาจกระทบกระเทือนกับขบวนการทางเคมีในร่างกายคนได้ จากผลของการศึกษาแห่งอื่นต่างๆกัน 6 เรื่อง ส่อว่ามันมีผลไปเร่งรัดการตอบสนองของสมองให้เร็วขึ้น บางทีเดี๋ยวนี้เราอาจจะต้องยอมรับแล้วว่า มันมีผลต่อสมอง
พร้อมกันนั้น รายงานการศึกษาจากสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ก็ส่อว่าการแผ่รังสีจากโทรศัพท์มือถือมีผลรบกวนต่อการนอนส่วนศาสตราจารย์สวีเดนได้พบในการศึกษาส่อว่า ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมานานเกิน 10 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งในสมองมากกว่าปกติถึง 26%เขาบอกสรุปว่า ไม่มีใครจะพูดได้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับสุขภาพเลย


โดย : เด็กชาย จิระพงศ์ คำภักดี, รร.ขจรศึกษา, วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544