ฝิมือเด็กไทย

ฝีมือเด็กไทย
นายชวลิต ไทยประดิษฐ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยรังสิตได้ทดลองทำระบบนำร่องอัตโนมัติ สำหรับควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่ของแบบจำลองบังคับด้วยวิทยุให้เคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปใช้ในงานสำรวจพื้นที่ทางอากาศต่างๆ เช่น การบินเพื่อสำรวจพื้นที่ป่าไม้ การพ่นสารเคมีเพื่อการเกษตร และงานความมั่นคง ซึ่งมีหลายประเทศที่ได้นำระบบนี้มาใช้ประโยชน์กันแล้ว
อุปกรหลักที่ใช้มี 4 อย่างคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 3.อุปกรณ์วิทยุรับส่ง 4.เครื่องรับส่งสัญญาณดาวเทียม GPS และ 5. เรือ ระบบทำงานเริ่มด้วยส่วนฐานทำหน้าที่อ่านสัญญาณการควบคุมด้วยมือและรับข้อมูลตำแหน่งทั่เคลื่อนที่รายงานเข้าคอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งเพื่อไปควบคุมหางเสือหรือพวงมาลัย ซึ่งติดอยู่กับเรือจำลองผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อส่งสัญญาณไปยังส่วนควบคุมให้บิดหางเสือตามที่ได้รับข้อมูล
คัดลอกมาจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ ที่ 7มกราคม 2545
โดย : นางสาว อารมณ์ แก้วทรัพย์, นักเรียน, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545