หลักในการประกอบอาหาร


หลักในการประกอบอาหาร
อาหารที่มีขายตามท้องตลาดปัจจุบันนี้ เป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง ต่างกับสมัยก่อนมากล้วนทำให้สะดวกแก่ผู้ซื้อ ทั้งในด้านการปรุงอาหารเอง และการซื้ออาหารสำเร็จรูป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจะต้องนำความรู้ทางด้านโภชนา
การและวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร มาประกอบกันจึงสามารถผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่ให้ความสะดวกและน่ากินแก่ผู้ซื้อ หลักในการประกอบอาหารต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื่องอาหาร
การรักษาคุณค่าทางโภชนาการ
ในการประกอบอาหารเราต้องคำนึงถึงคุณค่าของอาหารที่จะประกอบทุกชนิด แต่การหุงต้มและประกอบอาหารแต่ละอย่างทำให้อาหารต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นคุณค่าของอาหารดิบ การศึกษาเรื่องอาหารจะช่วยให้เรารู้จักปรุงอาหารให้คงมีคุณค่าอยู่ใกล้เคียงกับจำนวนที่เคยมีในอาหารสดความอร่อย
คนส่วนใหญ่มักกินอาหารที่เคยชิน และชอบรสที่เคยชิน มีสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นความอร่อย คือ กลิ่น รส ความรู้สึกร้อน เย็น หรือความอ่อนแข็ง ลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ความข้นความใส และรูปร่างเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้
การย่อย
การย่อยอาหารหมายถึง
1. การย่อยได้หมด
2. ความย่อยง่าย ซึ่งอาจวัดได้โดยดูความรู้สึกสบาย ไม่รู้สึกว่าอาหารกำลังย่อยและไม่มีความรู้สึกไม่สบาย
3. อัตราการย่อย หรือระยะเวลาที่อาหารค้างอยู่ในกระเพาะ
การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
โรคบางอย่างเกิดจากอาหาร ๆบางอย่างมีสารที่เป็นพิษ มีเชื้อโรคและพิษทำให้คนกินป่วยได้ การระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ จากอาหารในการประกอบอาหารจะต้องศึกษาถึงเรื่องอนามัยอาหาร การทำความสะอาดและวิธีปรุงที่ถูกต้อง การเก็บรักษาให้ถูกวิธีจะทำให้อาหารของเราให้ประโยชน์ได้เต็มที่
โดย : นางสาว ยิ้ม รุ่งเพ็ง, วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544