เฮลิคอปเตอร์


ทิพวรรณ. “เฮลิคอปเตอร์” ย้อนอดีต, (มีนาคม 2538) : 78.

แม้ว่าเฮลิคอปเตอร์เก่าแก่ไม่ถึง 50 ปี แต่หลักการเรื่องปีกหมุนมีมานานหลายศตวรรษแล้ว ดังเห็นได้จากกังหันบิน เครื่องเลนอย่างหนึ่งของจีน เมื่อราว 2,500 ปีก่อน เป็นไม้ชิ้นหนึ่งที่ด้านบนมีชิ้นส่วนคล้ายใบพัด ซึ่งทำให้หมุนไปได้ในอากาศเลโอนาร์ดา วินซี ร่างภาพเฮลิปคอบเตอร์ในจินตนาการเมื่อ ค.ศ. 1483 ผู้บุกเบิกการบินชาวอังกฤษชื่อเวอร์จอร์จ เลีย์ เป็นหนึ่งในบรรดา ผู้ที่ออกแบบเฮลิคอปเตอร์จำลองในปลายทศวรรษ 1700 ในปี ค.ศ. 1 ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ปอล กอร์นู ประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์บรรทุกคนที่ขึ้นไปในอากาศได้ลำแรก (แม้เพียงไม่กี่ฟุตก็ตาม)
โดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545