วัคซีนในเด็ก

ภูมิคุ้มกันโรคที่เด็กควรได้รับ
แรกเกิด วัคซีน บีซีจี ป้องกันวัณโรคและตับอักเสบบี ครั้งที่ 1
2 เดือน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 1
ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2
4 เดือน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 2
โปลิโอ ครั้งที่ 2
6 เดือน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 3
โปลิโอ ครั้งที่ 3
ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
9-12 เดือน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1
1-1 ½ ปี คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 4
โปลิโอ ครั้งที่ 4
ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1
ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 1-2 สัปดาห์)
2-2 ½ ปี ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 3
4-6 ปี คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 5
โปลิโอ ครั้งที่ 5
วัคซีน บีซีจี ป้องกันวัณโรค
12-16 ปี หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
คอตีบ บาดทะยัก
คำแนะนำในการให้วัคซีน
การรับวัคซีนของเด็กแต่ละครั้ง อาจมีอาการข้างเคียงได้ คุณแม่ควรบันทึกการแพ้เหล่านั้นไว้เพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ สำหรับการดูแลและรักษาเด็กได้อย่างถูกต้อง
การฉีด บีซีจี ป้องกันวัณโรค หลังจากฉีดจะไม่มีแผลจน 3-4 สัปดาห์ผ่านไป อาจจะเกิดตุ่มแดง ซึ่งถ้าแผลเป็นหนองให้เช็ดผิวหนังบริเวณนั้นให้สะอาดและแห้งเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 70%ทุกครั้งที่แผลเปียก และตุ่มนั้นจะแห้งภายใน 3-6 สัปดาห์
หลังการได้รับวัคซีน เด็กอาจจะตัวร้อนอยู่ 1-2 วัน ควรเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น และให้ยาลดไข้ตามแพทย์สั่ง
ถ้าเด็กมีอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือมีไข้สูงมาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มสตรีหมวกขาวโดย : นางสาว นิติมา เลี้ยงหลำ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544