header

ยาโรคหัวใจยับยั้งการอุดตันของเส้นเลือด
ยา Heparin รู้จักกันดีว่าเป็นยาที่ใช้ป้องกันการแข็งตัวขอองเลือด และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดหัวใจวายหรือเจ็บหน้าอก ปัจจุบันได้มีการพัฒนา จนกระทั่งได้ยา Enoxaparin ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมการจับตัวของโปรตีนในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุของการเกิดหัวใจวายได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเมื่อนำยาทั้งสองชนิดมาทดสอบพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Enoxaparin จะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหัวใจวายเกิดขึ้นเพียง 26% เท่านั้นในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยา Heparin จะมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นถึง 50 % ยา Enoxaparin จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตัน


ยา Enoxaparin ใช้ในการยับยั้งการจับตัวของโปรตีนในกระแสเลือด ที่เป็นสาเหตุของอาการหัวใจวาย ทำงานโดยไปควบคุมการผลิตโปรตีน Von Willebrand Factor ซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกขับสู่กระแสเลือดในขณะที่คนเกิดอาการเจ็บหน้าอก หรือหัวใจวาย โดยโปรตีนดังกล่าวจะไปสร้างเกล็ดเลือดในบริเวณที่เสียหายของเส้นเลือด จึงทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดตามมา ยาEnoxaparin จะไปยับยั้งการสร้างโปรตีนนี้จึงช่วยลดปัญหาเส้นเลือดอุดตันได้ ขณะนี้ Enoxaparin ผ่านการรับรองว่าสามารถป้องกันการอุดตันเส้นเลือดของขา ภายหลังการผ่าตัดสะโพกและหัวเข่าเทียมแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการให้การรับรองขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
ที่มา หนังสือ ก้าวไปข้างหน้ากับคาลเท็กซ์โดย : นาย พชร เกกินะ, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544