สุขภาพจิตที่ดี

องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของผู้มีสุขภาพจิตดีไว้ว่า จะต้องเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความ สามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพให้ยืนนาน สามารถปรับตัวและปรับใจได้เมื่อมีทุกข์หรือท้อแท้ใจ แต่วิธีที่จะไปให้ถึงซึ่งความมีสุขภาพจิตดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าหากพยายามฝึกฝนและปฏิบัติตามสูตรที่จะกล่าว ต่อไปนี้ ก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตของท่านให้ดีขึ้น และจะช่วยป้องกันโรคทางใจได้เป็นอย่างดีด้วย ทำอย่างไรเพื่อสุขภาพจิตดี เราสามารถเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการ 1. มีศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรี คือ เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งยับยั้งใจคนเรามิให้ทำชั่วแต่คนส่วน ใหญ่ถือศักดิ์ศรีในทางที่ผิด เช่น ถือว่าการยอมให้คนอื่นขับรถแซงหรือปาดหน้า เป็นการเสียศักดิ์ศรี 2. กล้ายอมรับความจริง ความจริงที่คนเรามักจะไม่กล้ายอมรับคือความจริงที่เป็นปมด้อยซึ่งที่จริงแล้ว การยอมรับความจริงเป็นการกล้าหาญอย่างยิ่ง หากยอมรับความจริงได้จิตใจสบาย สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นปมด้อย หรือเป็นสิ่งที่มาทำร้ายเราได้อีกต่อไป 3. รู้จักสร้างความหวัง ความหวังทำให้คนเรามีความสุขและมีความอดทนที่จะต่อสู้หรือรอคอยแต่หาก เสียไปย่อมมีใหม่ได้เสมอ อยู่ที่เราจะมีเวลาใช้ความคิดค้นหาหรือไม่เท่านั้น 4. รู้จักสร้างกำลังใจ กำลังใจเป็นสิ่งพยุงให้เรายืนตรงเชิดหน้าได้ ให้บอกตัวเองเสมอว่า ตราบใดที่ยังมีกำ ลังใจ กำลังความคิด เราก็ยังทำอะไรสำเร็จได้ พึงระลึกเสมอว่า " ไม่มีความสุขใด ปราศจากความลำบากก่อน " 5. รู้จักควบคุมความโกรธ ความโกรธมีแต่จะทำลายตนเอง ถึงแม้จะตัดได้ยากก็สามารถควบคุมการ แสดงความโกรธให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมได้ การมีเหตุผลและรู้จักให้อภัยจะละลายความโกรธได้ง่ายขึ้น 6. รู้จักถึงคุณค่าของตัวเอง การลงโทษตัวเองไม่ใช่การยอมรับผิดแต่เป็นดูถูกและซ้ำเติมตัวเองมากกว่า วิธีการที่ถูกคือควรหาทางแก้ไขปรับปรุง ไม่ควรฝังใจว่าจนมีลักษณะด้วยชนิดที่ไม่มีทางแก้ไขได้ แต่จะมองให้ เห็นคุณค่าของตัวเอง 7. รู้จักผูกไมตรีกับคนอื่นก่อน การยอมเป็นการฝ่ายผูกไมตรีกับผู้อื่นก่อน นอกจากจะเป็นการฝึกควบ คุมความก้าวร้าวในใจและให้น้ำใจขจัดความใจแคบหรือถือตัวไปแล้วยังทำให้ได้รับความเกรงใจ เคารพนับถือ และเกิดความเป็นกันเองอีกด้วย 8. มีความมั่นคงทางอารมณ์ ความไม่มั่นใจความไม่กลัว ความไม่รู้ ความใจร้อนทำให้หวั่นไหวง่าย อย่างไรก็ตามถ้าควบคุมอารมณ์ได้ ศึกษาข้อมูลให้รู้จริงไม่ด่วนตัดสินใจหรือหลงเชื่อง่าย ความสำเร็จก็มีเกิดครึ่ง หนึ่งแล้วแต่ถ้ามัวหวั่นไหวถึงเก่งอย่างไรก็ล้มเหลวได้มีสภาษิตสอนไว้ว่า " ไม่มีสิ่งใดนำความสงบสุขสู่ตัวท่าน ยกเว้นตัวเอง " 9. รักษาสุขภาพ หมั่นออกกำลังกายและไม่ตรากตรำทำงานจนเกินการ ควรพักผ่อนพอควร อย่าลืม ว่า " จิตใจที่สมบูรณ์ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง "
http://www.bangkokmentalhealth.com/relation/fortnightly1dec.aspโดย : นางสาว ปวีณา มีธง, -, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545