โครงสรางของหู

 

ส่วนประกอบของหู

หูส่วนนอกนั้นประกอบไปด้วย ใบหูเป็นส่วนที่ยื่น ออกมาจากศีรษะ และส่วน ของช่องหูที่เป็นทางให้เสียงผ่านเข้าไปสู่เยื่อแก้วหู ส่วนของ ใบหูนั้น ประกอบด้วยกระดูกอ่อนมีลักษณะยืดหยุ่นเป็นแกนอยู่ตรงกลาง ถูกห่อหุ้มด้วยผิวหนังบางๆ โดยมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่ง ทำหน้าที่ยึดทาง ด้านหลังของใบหูไว้กับศีรษะ

 

การที่ใบหูมีลักษณะอย่างที่เห็นก็เพื่อช่วยในการหาทิศทางของเสียงที่ได้ยิน โดยเสียงที่มาจากด้านหน้าจะเป็นเสียงที่ได้ยินชัด และดังที่สุด ใบหูนั้น มีโอกาสได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการติดเชื้อหลาย ชนิดที่อาจเกิดกับใบหูด้วย

 

ช่องหูมีลักษณะเป็นท่อ ที่มีความยาวประมาณหนึ่งนิ้ว โดยจะไปสิ้นสุด ที่เยื่อแก้วหู ส่วนนอกของ ช่องหูนั้นจะมีโครงสร้างเป็นกระดูกอ่อน ที่มี ผิวหนังบางๆ หุ้มอยู่ ขณะที่ส่วนในจะเป็นโครงสร้างของกระโหลกศีรษะ ที่มีลักษณะเป็นช่องเข้าไป และในช่องหูนี้ยังมีต่อมเล็กๆ จำนวนมาก ที่คอยผลิตสาร ลักษณะคล้ายขี้ผึ้งเรียกว่า "ขี้หู" ทำหน้าที่ช่วยป้องกัน การติดเชื้อให้กับหูชั้นนอก โดยปกติขี้หูจะหลุดร่วงไปเองตามธรรมชาติ คุณจึงไม่ควรใช้ไม้พันสำลีเข้าไปแคะหรือเขี่ยขี้หู เพราะอาจทำให้ขี้หู ถูกดัน ลึกเข้าไปมากขึ้น และยังอาจทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ได้ถ้าแคะ แรงเกินไป

 


โดย : นางสาว Chomkwan Suppasuk, ripw Klongluang patumtani 13180, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545