ลูคีเมีย

ฺฺ ลูคีเมีย (Leukemia)

ลูคีเมียคืออะไร
ลูคีเมียคือโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับเม็ดเลือด แต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคลูคีเมียต้งสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน สาเหตุของการเกิดโรคนี้เชื่อว่ามีด้วยกันหลายปัจจัย ได้แก่ พันธุกรรม กัมมันตภาพรังสีสารเคมีและอาจเกอดจากเชือไวรัสบางชนิดก็เป็นได้

อาการของโรคลูคีเมีย
อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียจะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ อาทิเช่น พุพอง มีไข้สูง เป็นหวัดเรื้อรัง ผู้ป่วยหลายรายมีอาการเลือดออกง่ายทางจมูกและตามไรฟัน อีกทั้งยังกิดรอยช้ำตามตัวเป็นจ้ำๆ ได้ง่ายโดยไม่รู้สาเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นผุ้ป่วยมีอาการไม่เจริญอาหาร อ่อนเปลี้ย น้ำหนักตัวลด และปวดกระดูก
อย่างไรก็ตามการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ อื่นๆอีกหลายโรคที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้แพทย์ตรวจวิฉัยให้แน่ชัดซึ่งหากป่วยเป็นโรคลูคีเมียแพทย์จะพบเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดปกติไม่สมบูรณ์

"ลูคีเมีย". นิยสารLisa. 2,3. มกราคม, 2545 : 33.โดย : นางสาว nuchjaree pilaphim, ripw konglung 13180, วันที่ 12 มีนาคม 2545