ยาที่ควรทราบ

เรวดี ธรรมอุปกรณ์. ใช้ยา-ต้องรู้. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ชื่อสามัญทางยา อะเซตาโซลาไมด์ (Acetazolamide)
ชื่อการค้าอื่น ๆ Diamox, Glaupax
ทำไมจึงใช้ยานี้ ยานี้ใช้ลดความดันในคนที่เป็นต้อหิน ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ใช้เป็นยาร่วมใน
การรักษาภาวะดื้อของการชัก
ใช้ยานี้อย่างไร ขนาดรับประทานตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-4 ครั้ง ไม่เกิน
วันละ 1 กรัม ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 250 มก.
คำแนะนำพิเศษ ควรพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินผลการรักษา ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงควรระมัด
ระวังมื่อต้องขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ทำอย่างไรถ้าลืมรับ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประ
ประทานยา ทานยาครั้งต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า
เมื่อเกิดอาการข้างเคียง ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ควรทำอย่างไร ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือนม ถ้ามีอาการเบื่ออาหาร อาการชา หรือ
เป็นเหน็บ กระหายน้ำ และปัสสาวะมากผิดปกติ ง่วง ปวดศีรษะ สับสน ควรพบแพทย์ หากมีผื่น เลือดออกในปัสสาวะ ปวดเวลาปัสสาวะ ตัวเหลือง หรือตาเหลือง ให้พบแพทย์ทันที
ข้อควรระวัง ควรบอดแพทย์หากเคยแพ้ยาซัลฟา ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่
ในระยะให้นมบุตร กำลังใช้ยาอะไรอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยารักษาโรคหัวใจ digoxin แอสไพริน ยาขับปัสสาวะ ยาต้านซึมเศร้า หรือยารักษาหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ หรือโรคปอด
ความปลอดภัยของ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C
ยานี้ในสตรีมีครรภ์
เก็บยาอย่างไร เก็บยาในภาชนะที่บรรจุมา ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก เก็บที่อุณหภูมิห้องในที่
แห้ง ไม่ถูกความร้อน และแสงโดยตรง

*ต้อหิน เป็นโรคที่เกิดจากภาวะความดันกดภายในลูกตาสูง ทำให้ประสาทตาเสื่อม เกิดอาการตามัว
ตาพร่า หากไม่ได้รับการรักษาตาบอดได้ ต้อหินชนิดมุมปิดเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษารีบด่วน ผู้ที่เป็นจะมีอาการปวดตาอย่างรุนแรง มองดวงไฟเห็นเป็นวง ๆ รอบดวงไฟ

เรวดี ธรรมอุปกรณ์. ใช้ยา-ต้องรู้. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.โดย : นาง chalinee klumkloumjit, ripw klongluang ni 13180, วันที่ 12 เมษายน 2545