เยื้อหุ้มสมองอักเสบ

ชื่อสามัญทางยา เยื้อหุ้มสมองอักเสบ
ชื่อทางการค้าอื่น (Meningitis)
เยื้อหุ้มสมองอักเสบมีสาเหตุจากเชื้อได้หลายชนิด แต่ชนิดที่ต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข คือ Meningococal meningitis (ไข้กาฬหลังแอ่น) เป็นโรคระบาดที่เป็นเร็ว และตายเร็ว
เยื้อหุ้มสมองอักเสบพบได้ทั่วโลก ที่เป็นทั้งแบบระบาด และแบบEndemic ที่พบได้ตลอดเวลา ในประเทศที่มีการระบาดโรคนี้จะระบาดทุก 2-3 ปี โรคนี้พบในเด็ก เด็กวัยรุ่น และผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
อาการและสิ่งตรวจพบ
ไข้สูงตลอดเวลา ปวดศีรษะ อาเจียนอย่างรุนแรง ซึม เพ้อ อาจมีชักติดต่อกันนาน ๆ แขนยาอ่อนแรง บางรายเด็กจะมีจ้ำขึ้นตามตัวเป็นน้อย ๆ ถ้าเป็นมากขึ้นตายได้
การรักษา
1. ให้ส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เพราะโรคนี้ตายได้ หรือไม่ก็พิการได้
2. แจ้งโรคติดต่อเพื่อจะได้คุมการกระจายโรคได้
3. แยกผู้ป่วยจน 24 ชั่วโมง หลังได้ยารักษาที่ถูกต้อง
4. ยารักษาไข้ Penicillin Ampicillin ขนาดสูงเข้าหลอดเลือดทางน้ำเกลือ
การควบคุมและป้องกัน
1. กินยาป้องกัน Rifampin
2. วัคซีน มี Monovalent A, Monovalent C Bivalent A-C

อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ. คู่มือตรวจร่างกายและรักษาก่อนพบแพทย์. กรุงเทพฯ : เมดาร์ท จำกัด, 2527โดย : นาง chalinee klumkloumjit, ripw klongluang ni 13180, วันที่ 22 เมษายน 2545