โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน : เกิดจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย ทำให้การเผาผลาญอาหารประเภทแป้งและนำ้ตาลในร่างกายมีน้อย จึงเกิดการคั่งในกระแสเลือด หรือเกิดภาวะนำ้ตาลในเลือดสูง และถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะ บางคนอาจสังเกตว่า ปัสสาวะมีมดขึ้น ซึ่งอาการเตือนของโรคเบาหวานนั่นเอง

ใครที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน : สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานยังไม่แน่นอน แต่สิ่งที่อาจเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค ได้แก่ กรรมพันธุ์ ความเครียด อายุมากขึ้น ความอ้วน หญิงที่มีบุตยาก การอักเสบจากตับอ่อนจากเชื้อไวรัส หรือยาบางชนิด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอาการ กระหายน้ำและดื่มน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย รับประทานอาหารมาก แต่ผอมลง อ่อนเพลีย ซึม ตาพร่ามัว แผลหายช้า คันตามตัว ตกขาวคันในผู้หญิง ชาตามปลายมือปลายเท้า บางคนอาจสังเกตว่า ปัสสาวะมีมดขึ้น

อาการแทรกซ้อน : ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนานๆ โดยไม่ได้รับการรักษาที่จริงจังต่อเนื่อง หรือรักษาไม่ถูกวิธี จนทำให้อาการเป็นมากขึ้น อาจเกิดอาการแทรกซ้อนตามมา คือ ตามัวและเป็นต้อกระจกเร็วกว่าวัย ไตเสีย อัมพาต

การป้องกันโรคเบาหวาน
-ลดอาหารจำพวกแป้ง นำ้ตาล และไขมันให้น้อยลง และชดเชยด้วยโปรตีน และผักต่าง ๆ
-ระวังไม่ให้อ้วนมาก
-ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
-เมื่อมีโรคติดเชื้อ ให้รีบรักษา
-ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ระวังอย่าให้น้ำหนักขึ้นจากปกติเกิน 10 กิโลกรัม
-เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี ไม่เครียด
-ตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด เพื่อตรวจสอบนำ้ตาลเป็นระยะ ๆ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือตลอดชีวิต การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์และควบคุมอาหารไห้ดี มีส่วนช่วยให้ท่านดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติได้ และอย่าลืมว่า โรคเบาหวานป้องกันได้ ดังนั้นเราควรหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแร็งอยู่เสมอ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราต่อไป

ที่มา : วิทยา ศรีดามา บรรณาธิการ. การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์, 2543.โดย : นางสาว chanya pathamapikul, ripw klongluang pathumthani bangkok, วันที่ 8 พฤษภาคม 2545