การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

ใครคือผู้สูงอายุ หลายคนอาจตอบว่าคนแก่ ความจริงบางคนอาจจะดูแก่แต่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุก็มี โดยทั่วไปผู้สูงอายุหมายถึงคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่บางองค์กรอาจกำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ โภชนาการและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้รับความสนใจมากในขณะนี้โดยทั่วไปความต้องการพลังงานจะค่อยๆ ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น อัตราพลังงานพื้นฐานลดลง ดังนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการออกกำลังกายน้อยลง การออกกำลังกายไม่เพียงจะช่วยรักษาความต้องการพลังงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ร่างกายทำหน้าที่อื่นๆ ได้ดีด้วย การออกกำลังกายช่วยลดการสูญเสียพลังงานของกล้ามเนื้อ ทำให้มีความคงทน และความหนาแน่นของกระดูกจะดีและอาจเพิ่มขึ้นด้วย

ที่มา : โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย,
เดลินิวส์ วันที่ 4 มกราคม 2545 หน้าที่ 10โดย : นางสาว aree dangpun, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 10 พฤษภาคม 2545